Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

Livsmedelsstrategin

Foto: Rocco Gustafsson

Det finns både en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Under framtagandet har vi samlat perspektiv, tankar och åsikter från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat. Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga;

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Den färdiga strategin med tillhörande handlingsplan är nu lanserad! Hela strategin och handlingsplanen samt tillhörande dokument hittar du längre ner på sidan.

Aktuellt våren 2020

Arbetet med livsmedelsstrategin bedrivs i projektform och kommer att pågå under 2019 och 2020. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och drivs av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och LRF Södermanland. Projektet syftar till att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin genom informationsspridning, samverkansinsatser och riktade aktiviteter. Det övergripande målet är att öka sysselsättningen inom livsmedelssektorn. Under våren kommer vi bland annat jobba med det prioriterade området regler och villkor och samverkan mellan aktörer i länet.

Vill du veta mer om strategin eller vill du komma i kontakt med arbetet? Kontakta vår projektledare, Karin Larsson på Länsstyrelsen.

Ungefär fyra gånger per år kommer vårt nyhetsbrev om arbetet med livsmedelsstrategin ut. Vill du ha det direkt in i din inkorg? Anmäl dig i så fall här nedan.


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Karin Larsson

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Projektledare för den regionala livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping