Anmälan till kommundialog 25 oktober

Den 25 oktober bjuder livsmedelsstrategins styrgrupp in till kommundialog kring nuläge och nästa steg i arbetet med Södermanlands Livsmedelsstrategi.

Syfte med dagen är att informera om pågående arbete på regional och nationell nivå. Vi kommer tillsammans föra dialog kring kommunernas behov, utmaningar och insatser som är av vikt för nå strategins uppsatta mål. Detta kommer att omhändertas som värdefulla inspel till kommande revidering av strategins handlingsplan och i det försatta löpande arbetet.

Datum och tid: 25 oktober klockan 8.30-15.30

Fika och lunch ingår.

Plats: Safiren Katrineholm

Sista anmälningsdag: 9 oktober

Matpreferenser anmäls via mejl till emma.wogel@lansttyrelsen.se Märk mejlet med med "Matpreferenser kommundialog"

Anmäl dig här

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss