Anmälan branschråd hösten 2022 inom Södermanlands regionala livsmedelsstrategi

Den 30 november samlas branschrådet för Sörmlands regionala livsmedelsstrategi. Under mötet kommer vi att informera och inspirera om pågående arbete som sker runt om i länet, i linje
med livsmedelsstrategin. Delta i samtal om hur vi utifrån er i branschrådets perspektiv på bästa sätt går vidare i arbetet med uppsatta mål i vår strategi och handlingsplan.

Datum och tid: 30 november, 9.00–15.00
Plats: Södertuna Slott

Information om specialkost/allergier

Har du specialkost/allergier som arrangören behöver känna till, vänligen meddela det per e-post till emma.wogel@lansstyrelsen.se (vi får inte samla in den typen av uppgift i anmälningsformuläret).

Kontakt