Information till företagare på landsbygden med anledning av covid-19

Växthus mostphotos

Här kommer viktig information till lantbrukare och landsbygdsföretagare med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19. Vi på Länsstyrelsen Södermanlands landsbygdsavdelning vill ge dig den hjälp vi kan och uppmana dig att hålla dig uppdaterad om utvecklingen samt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Var hittar jag mer information?

Myndigheterna lägger löpande ut information om covid-19 på respektive myndighets webbplats.

Här hittar du Länsstyrelsens samlade information, bland annat om lättnader för företagare

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen samt gällande rekommendationer Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket ger svar på frågor om livsmedelsförsörjningen samt djurens hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

På Krisinformation.se finns samlad information från olika myndigheter Länk till annan webbplats.

Är din beredskap god?

Med anledning av den förhöjda risken för spridning av coronaviruset vill vi uppmana dig som företagare att se över din beredskap för att hantera oplanerade situationer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) belyser vikten av att planera för personalbrist och poängterar att alla företagare behöver arbeta för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

Se över dina rutiner

Skriv ner rutiner som går att lämna över om du själv skulle bli sjuk. Det gäller framförallt de dagliga rutinerna som är viktiga för att verksamheten ska fungera, men även sådant som gäller vid specialfall. Ta med kontaktvägar till dem som är viktiga för just ditt företag, som till exempel veterinär, slakt och foder för lantbruksföretaget.

Se över ditt nätverk

Har du djur i verksamheten? Vem skulle du kunna be om hjälp om du själv inte kan sköta om dina djur? Det kan till exempel vara tidigare anställda, grannar, släkt eller vänner. Kontakta dem redan nu och berätta om dina rutiner. Det gäller förstås även dig som har hästar eller sällskapsdjur.

Kontakta gärna vänner, kollegor och grannar och hör att de har det bra. Samtidigt visar du att du har det bra. Fortsätt att leta kontaktvägar tills du vet att personen mår bra om du inte får svar.

Vad kan jag göra för att skydda mig och andra?

Alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridningen. Undvik större folksamlingar och håll avstånd till andra personer. Bedöm behovet av besök på företaget och minimera där det är möjligt. Kanske kan ni träffas utomhus istället för inomhus? Undvik att röra vid ansikte eller ögon och tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Torka händerna med papper, inte textilhanddukar eller annat som fler kan ha torkat sig på.

Behöver du arbetskraft?

Många företag har tvingats varsla eller permittera personal i coronavirusets spår. Samtidigt går företag inom det gröna näringslivet nu in i en av de mest hektiska säsongerna och behovet av arbetskraft är stort. Det är viktigt att den gröna näringen producerar mat så att butikshyllor kan fyllas på med nya lokalproducerade livsmedel.

Du som står inför utmaningen att hitta medarbetare inför säsongen kan lägga upp en gratis annons på sajten Gröna Jobb Länk till annan webbplats. eller kontakta den arbetsförmedlare som ansvarar för projektet Mer mat – fler jobb i din region. Projektet stöttar dig som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Projektet är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare.

Få hjälp att söka arbetskraft via Mer mat – fler jobb Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens verksamhet fortsätter

Länsstyrelsen följer utvecklingen noga tillsammans med andra myndigheter. I dagsläget fortsätter den dagliga verksamheten, men många medarbetare arbetar hemifrån.

Vi fortsätter att göra kontroller och besök, men har särskilda förhållningsregler i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De medarbetare som gör besök är symtomfria och håller goda smittskyddsrutiner som till exempel att tvätta händerna och hålla avstånd. Vi gör även en riskbedömning inför varje besök som innefattar smittrisk åt båda håll.

Förlängning av projekt- och företagsstöd

Behöver du förlänga ditt projekt- eller företagsstöd? Hör av dig till oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig! E-posta oss på sodermanland@lansstyrelsen.se eller ring på 010-223 40 00 och fråga efter den handläggare du har på ditt beslut om stöd eller en tillgänglig handläggare inom landsbygdsprogrammet.

Glöm inte att skicka in din SAM-ansökan

Det är viktigt att du skickar in din SAM-ansökan senast den 8 april, som är sista ansökningsdag. Försök att ha god marginal. Du kan därefter göra ändringar i din ansökan till och med den 15 juni. Men vänta inte i onödan till dess; om Länsstyrelsen aviserar att vi ska göra kontroll av stöden hos dig kan du inte längre ändra din ansökan. Ring oss på Länsstyrelsen om du undrar något eller får problem när du försöker skicka in din ansökan! Från och med den 23 mars är det utökade öppettider för frågor om SAM-ansökan. Du når oss på 0771– 67 00 00.

Läs mer om att ändra din ansökan Länk till annan webbplats.

Kontakt