Tillstånd i natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Bevarandeplaner Natura 2000

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat en bevarandeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje enskilt Natura 2000-område. Bevarandeplanen är inte juridiskt bindande utan bör ses som ett rådgivande dokument.

Syfte och mål i en bevarandeplan utgår från områdets naturvärden. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder som planeras och hur uppföljningen av målen skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer bevarandeplanen. Det är möjligt att revidera en bevarandeplan när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.


Bevarandeplaner kommunvis

Här finns de fastställda bevarandeplanerna uppdelade efter kommun i pdf-format.

Askholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 171219) SE0220343

Berga-Listalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 171219) SE0220401

Duvtorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220519

Ekorneberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220211

Fiholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220226

Grindstuganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220059

Hedensölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 151215) SE0220247

Karlslundsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220402

Kilalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220317

Källarhalsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220328

Lerbölelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220236

Lilla tjärbruketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220156

Lövönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220344

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen-södralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220077

Rinkesta såg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220513

Råby-Myrhemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220403

Skiren-Kvickenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220368

Skogstorpshagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ​SE0220318

Sofiebergsåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220078

Stenby änglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220601

Söderfjärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220087

Torparskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220405

Tovhulta stormosselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220176

Varglyanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220505

Vilstalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220602

Örmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220332

Båvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220303

Harpsund-Önlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220322

Henaredalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220194

Holmtorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220232

Hornskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220360

Hyltingeravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220346

Jaktstuguskogen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSE0220193

Malmaåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220604

Marsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220329

Mora hagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220168

Rosmossen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220517

Skedevilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220219

Sparreholms ekhagarlänk till annan webbplats (uppdaterad 161221) SE0220063

Stavåsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190130) SE0220227

Stenhammars kohagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220345

Tunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220089

Veckla änglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220239

Åtorpsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220207

Båvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220303

Djupdalshagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220349

Djupvikssjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220251

Fräkenvassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220311

Haga hage länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220408

Herröknanäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220088

Hällestalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220411

Igelsjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220252

Likstammen-Torpesta kvarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220357

Lomsjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220208

Marvikarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220174

Misätters ekhagarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 141215) SE0220339

Nytorpsravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220413

Näsbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220224

Putbergenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220069

Stora Brandsbollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220414

Stora Åsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220233

Stortrönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220212

Tussmötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220253

Utnäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220214

Ånhammarsnäset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220228

Barrsjömossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220152

Brebollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220309

Bråtamossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220137

Bränntorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220160

Dagöholmsbackarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220338

Djupviksnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220202

Eknäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220243

Evighetsbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220201

Fjällskäftelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220503

Floda kyrksjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220305

Flodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220206

Gölet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220516

Harpebolnäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220336

Himlingeskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220334

Himlingeåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220191

Hvalstalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 141215) SE0220506

Hålvetten-Näsnarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220204

Hällvik länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220314

Kokärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220327

Kårtorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220240

Lisstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220241

Lögarbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220362

Melånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220237

Näsnarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220306

Nästorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220606

Ormsjöbergenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220504

Pilgöljanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220103

Rosenlundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220216

Rösätter - Viksätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220417

Simonsbollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220420

Stentorps hagkärrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220245

Stora Munkebolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220205

Svinnäsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220341

Tornskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220421

Tåkenönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220150

Valdemarsönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220425

Väsby ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220364

Västra Kolbergalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220310

Öknabylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220154

Örmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220332

Berga Kullelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220427

Båvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220303

Båvenreservatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220145

Bärstakärret länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220011

Daviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220148

Djurgårdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220351

Fjällmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220106

Fräkenkärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220213

Fågelboskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220255

Horsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220124

Jungfruvassenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220603

Kilaån-Vretaånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220304

Koholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220229

Labro ängarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220118

Lerviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220353

Lidakärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220340

Likstammen-Torpesta kvarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220357

Linuddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220119

Ljuvalundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220350

Lundänglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220507

Marsviken-Marsänglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220115

Masugnsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220356

Nyckelmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220220

Nynäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220126

Nävsjöskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220012

Rågölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220231

Sibrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220703

Sjösakärrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220021

Skylelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220312

Skåravikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220110

Skärgårdsreservatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220129

Stendörrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220218

Stora Bötetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220009

Storhultet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220337

Strandstuvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220020

Svanviken-Lindbackelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220017

Svärtaånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220702

Sågartorpskärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220104

Timmermonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220429

Tore gravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220217

Utnorsskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220335

Vedaånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220701

Vretenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220315

Vurstubackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220352

Västra Djupviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220122

Åboravinenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220373

Ångalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220372

Ängbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220013

Femörehuvudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220431

Furönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220432

Hasselö-Bergölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220433

Hävringe-Källskärenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220028

Björnvad länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 161221) SE0220238

Bredsjönäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220434

Bråtönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220166

Gestalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220435

Gorsingeholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220199

Gorsingeholmskullarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220443

Gorsingelundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220515

Gripsholms Hjorthagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220085

Hastalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220514

Kalkbrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220197

Lenellstorpskärretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220210

Lindönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220363

Magsjötorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220369

Norrby kyrkskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220250

Nybbleholmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220083

Nykärrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220347

Segersönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220182

Skolmästarhagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220358

Stampmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220072

Svartsjömyrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220223

Säbyviken-Bädarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220354

Södra Kärrlångenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220175

Tynnelsö Djurgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220348

Tynnelsö-Prästholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190619) SE0220370

Tynäs ekhagar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(uppdaterad 190619) SE0220320

Åsa gravfältlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220438

Askölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220439

Bokö-Oxnölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220215

Borgmästarholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220440

Borsölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220301

Kråmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220509

Lotsängsbackenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220130

Lånestahedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220203

Nynäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220126

Persölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220234

Södra Lämundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220511

Tomtaklintskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 190130) SE0220257

Tullgarn-västralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220034

Igelbålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220151

Kalkugnstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220235

Nya Kärrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220333

Sundängenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220248

Tomsängenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SE0220367

Torsmossenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220330

Ödesängssjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (uppdaterad 161221) SE0220331

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping