Vattenbrist

Vattenbrist i länet kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. Här finns mer information om vad du behöver tänka på och vad som gäller när du behöver alternativ vattenförsörjning.

Vattenbrist kan påverka både livsmedels- och foderproduktion, men också risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Dricksvatten till djur

Tillgång till dricksvatten för djur är avgörande för jordbruksnäringen och störst är behovet för mjölkkor.

Om du har frågor om vattenförsörjningen till dina djur, ska du i första hand vända dig till din kommun. När det råder vattenbrist har Länsstyrelsen en samordnande roll och vägleder kommunerna i deras lantbrukstillsyn enligt miljöbalken.

Ansökan om att ta vatten från våtmarker och sjöar

Tillgången till bevattningsvatten är avgörande för att lantbrukare ska klara både kvalitet och kvantitet av grönsaker och specialgrödor. Vid svår torka kan det vara nödvändigt att ta vatten från sjöar och våtmarker för att vattna betesmarker och åkrar.

Innan du tar vatten ur sjöar eller våtmarker, behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ett stort uttag av vatten som kan påverka allmänna eller enskilda intressen ska prövas enligt miljöbalken. Mindre verksamheter prövas av Länsstyrelsen, medan större prövas av Mark- och miljödomstolen. 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping