Rapportera in dina vårtecken

Länsstyrelsen i Södermanlands län har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets miljöövervakning. Nu ber vi om din hjälp! 

Tussilago är en säker vårsignal. När blommar den hos dig? Foto: Gert Olsson / Skandinav

Varje år gläds vi åt den första tussilagon som tittar upp i vägkanten, fjärilarnas vingslag och solmogna smultron. Dessa händelser i naturen följer ett visst tidsmönster, men det sker oftast inte vid samma datum varje år. Växter och djur följer med vädrets växlingar mellan åren. Bakom sådana årstidsmönster ligger anpassningar till vårt klimat.

Den pågående klimatförändringen innebär bland annat att det blir varmare på jorden och de system som växter och djur använder för att ställa in sin årscykel förändras. Störst utmaning är det för växter då de inte kan flytta sig. Flera växtarter är dessutom beroende av ett samspel med insekter och fåglar för pollinering och fröspridning. Vi vet i dagsläget lite om hur detta samspelet kommer att påverkas av ett förändrat klimat.

Vi behöver din hjälp!

Dina observationer av lövsprickning och blomning används inom miljöövervakningen i Södermanlands län. Genom rapporter till Naturens kalender kan vi följa hur klimatförändringar påverkar naturen. Uppgifterna kan också användas av fler, till exempel inom skogs- och jordbruket, av frukt- och biodlare och av forskare.

Jag vill bli fenologiväktare! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping