Avsiktsförklaring om samarbete för Södermanlands miljö

Illustration av landskap i Södermanland. Östersjön högst upp, sen ett fält och sen en sjö där en flicka står.

Illustration av landskap i Södermanland.

Välkommen till en ceremoni för att gemensamt signera den nya avsiktsförklaringen för Södermanlands miljö och klimatråd.

Ceremoni

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in till lunch och ceremoni för påskrift av avsiktsförklaring för länets miljö- och klimatråd. Inbjudan går både till rådets representanter och de högst ansvariga i respektive organisation, som vi helst ser skriver under avsiktsförklaringen.

Medverkan i Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras.

Gemensam avsiktsförklaring

Avsiktsförklaringen innebär engagemang och samarbete i Södermanlands Miljö- och klimatråd. Den innebär även ett engagemang i framtagande och genomförande av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö. Miljö- och klimatrådet är ett samarbetsforum och styrgrupp för utformning, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogrammet.

Avsiktsförklaringen undertecknas av organisationerna i Miljö- och klimatrådet.

Information om ceremonin

Datum: Fredagen den 1 april 2022

Plats: Residenset, Stora torget Nyköping.

Karta (Google Maps) Länk till annan webbplats.

Tid: 12.00, lunch serveras 12.15 och ceremonin avslutas ca 13.45

Vid frågor och anmälan av matpreferens/allergi kontakta:

Hanna Grimstedt

Sista datum för anmälan 28 februari 2022.

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss