Höga flöden i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Anmälan Lanseringsmöte ÅFM

Tecknad bild med hus, gröna ytor, vindkraftverk, djur, fåglar och hav.

Välkommen till digitalt lanseringsmöte av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (ÅFM).

Datum och tid: 26 oktober, klockan 9.30–10.15

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdag: 21 oktober

Mötet inleds av länsråd Johanna Sandwall som är ordförande för Södermanlands miljö- och klimatråd. Rådet är styrgrupp för ÅFM och har en viktig roll för att stötta i arbetet med programmet.

Under lanseringsmötet presenteras de framprioriterade åtgärderna. Vi får också höra på ett övergripande plan hur vi arbetar vidare med åtgärderna samt vilka som är iblandande i genomförandet.

Inbjudan går ut till berörda chefer i organisationerna, politiker/beslutsfattare samt till de som anmält att de är huvudansvariga och medverkande i åtgärdsarbetet.Anmälan till lanseringsmöte av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022–2026

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss