Anmälan Lanseringsmöte ÅFM

Tecknad bild med hus, gröna ytor, vindkraftverk, djur, fåglar och hav.

Välkommen till digitalt lanseringsmöte av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö (ÅFM).

Datum och tid: 26 oktober, klockan 9.30–10.15

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdag: 21 oktober

Mötet inleds av länsråd Johanna Sandwall som är ordförande för Södermanlands miljö- och klimatråd. Rådet är styrgrupp för ÅFM och har en viktig roll för att stötta i arbetet med programmet.

Under lanseringsmötet presenteras de framprioriterade åtgärderna. Vi får också höra på ett övergripande plan hur vi arbetar vidare med åtgärderna samt vilka som är iblandande i genomförandet.

Inbjudan går ut till berörda chefer i organisationerna, politiker/beslutsfattare samt till de som anmält att de är huvudansvariga och medverkande i åtgärdsarbetet.Anmälan till lanseringsmöte av Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022–2026

Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljömålssamordnare