Anmäl miljöfarlig verksamhet

Här hittar du mer information om hur du gör för att anmäla miljöfarliga verksamheter.

Anmälan om driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din miljöfarliga verksamhet? Då ska du omgående anmäla det till din tillsynsmyndighet.

Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet

Planerar du att göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet? Anmäl ändringen till din tillsynsmyndighet senast sex veckor i förväg.

Överta miljöfarlig verksamhet

Har du tagit över en miljöfarlig verksamhet? Då behöver du meddela din tillsynsmyndighet.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om en medelstor förbränningsanläggning (MCP) ska tas i drift, eller om den har tagits i drift efter den 20 december 2018 behöver du registrera den hos din tillsynsmyndighet.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping