Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genomfört arbete

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

I Södermanlands län finns totalt nio avslutade saneringsobjekt vilka finansierats med statliga medel.

Nyköping 2020.

Nyköping 2020.

Eskilstuna 2014. Bidrag för akut åtgärd inom ramen för rättelse på felandes bekostnad. Åtgärdsbehov kvarstår.

Trosa 2012–2013.

Katrineholm 2006.

Nyköping 2003–2004.

Katrineholm 2003.

Flen 2002-2005.

Eskilstuna 2002–2003.

Eskilstuna 2000. Kombination LIP- medel och saneringsbidrag från NV.

Katrineholm 1990, 1992.

Kontakt