Regionalt program för förorenade områden

Naturvårdsverket begär varje år att länsstyrelserna ska inkomma med ett regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade områden i respektive län. I det regionala programmet redovisas länsstyrelsernas planer för framtiden, en lista över de mest prioriterade objekten i länet samt en ansökan om medel för att utföra utredningar vid prioriterade objekt i länet.

Kontakt