Miljö- och klimatrådets möte

Välkommen till mötet för Miljö- och klimatrådet i Södermanlands län!

Datum och tid: 13 februari, klockan 9.15–12.15.
Frukostfika finns från 8.45.

Plats: Länsstyrelsen, Residenset Stora torget 13 i Nyköping

Hitta till mötetlänk till annan webbplats

Inbjudan skickas till de representanter som utsetts från varje medverkande organisation. Varje organisation kan ha en representant på mötet. Anmäl dig via formuläret nedan.

Efter mötet finns det möjlighet att stanna på lunch. Ange om du kommer att stanna på lunch i din mötesanmälan.

Sista anmälningsdag är den 7 februari.

Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Rådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet. Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Mer information och tidigare anteckningar

Medverkande aktörer

Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren och Mälardalens högskola.


Anmälan till mötet för Miljö- och klimatrådet

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Hanna Grimstedt

Miljöstrateg