Miljö- och klimatrådets workshopmöte

Välkommen till workshopmöte för Miljö- och klimatrådet i Södermanlands län!

Datum och tid: 29 september, klockan 9.15–15.00.
Frukostfika finns från klockan 08.45.

Plats: Scandic Stora Hotellet, Nyköping

Hitta till mötet Länk till annan webbplats.

Inbjudan skickas till de representanter som utsetts från varje medverkande organisation. Varje organisation kan ha en representant på mötet, för Region Sörmland tre. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 15 sepember.

Workshop för länets samlade miljö-och klimatarbete

Detta möte kommer att vara en heldag och är ett arbetsmöte för att titta på en vision för rådet, organisation av kommande arbete med ett nytt åtgärdsprogram samt organisation och avsiktsförklaring för rådet. Under mötet kommer många betydelsefulla punkter för länets samlade miljö- och klimatarbete att tas upp. Det är därför ett viktigt tillfälle för din organisation att vara med och forma det länsgemensamma arbetet framöver. Vi önskar därför att närvaron från rådets medlemmar blir hög. Det är också viktigt att sända en representant som har mandat att diskutera dessa punkter. Under mötet medverkar även avdelnings- och enhetschefer som har miljömålsansvar på Länsstyrelsen.

Corona-anpassning

Mötet kommer att anordnas på ett Corona-anpassat sätt. Det kommer vara möjligt att hålla ordentligt med avstånd mellan deltagare i möteslokalerna, när vi arbetar i grupper och under måltid. Om vi tillsammans ser till att efterleva Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och hygien, kommer mötet att kunna genomföras på ett säkert sätt. Är du av någon anledning inte bekväm med att delta fysiskt kontakta Hanna Grimstedt.

Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Rådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta för att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Rådet är rådgivande till arbetet med åtgärdsprogrammet i stort och styrgrupp i enskilda projekt som drivs inom ramen för åtgärdsprogrammet. Medlemmar i Miljö- och klimatrådet är aktörer med stark vilja att delta i och stötta det regionala miljö- och klimatarbetet.

Mer information och tidigare anteckningar

Medverkande aktörer

Biogas Öst, Energikontoret Mälardalen, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, LRF Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun, Östsvenska Handelskammaren och Mälardalens högskola.


Anmälan till mötet för Miljö- och klimatrådet

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Hanna Grimstedt

Miljöstrateg