Stolt Mat i Sörmland

Stolt Mat är ett samarbetsprojekt med syfte att informera, inspirera och aktivera alla som ser mat som en viktig utvecklingskraft för länet. Länsstyrelsen är en del av Stolt Mat och arbetet med utvecklingen av sörmländsk livsmedelsproduktion.

Sörmland är en av Sveriges starkaste matregioner med goda förutsättningar att producera mat från jord till bord. Länet har bördiga jordar, närhet till stora marknader och inte minst drivna entreprenörer och duktiga mathantverkare.

Stolt Mat i vänder sig till alla som arbetar med mat, njuter av mat och ser mat som en viktig utvecklingsresurs för Sörmland. Målgruppen är företagare, anställda i privat och offentlig verksamhet, beslutsfattare och tjänste­män i offentligt finansierad verksamhet samt personer i regionala organisationer och intresseorganisationer.

Magasinet Stolt Mat samlar den starka sörmländska matidentiteten i form av reportage, tips, krönikor och artiklar om mathantverk och livsmedelsutvecklingen i länet.
Läs senaste numretöppnas i nytt fönster

Vår regionala livsmedelsstrategi

Länsstyrelsen är en del av Stolt Mat och arbetar för att utveckla och främja matregionen Sörmland. Nätverk mellan olika aktörer i livsmedelskedjan skapar fler möjligheter till nära samverkan, från jord till bord.

Inom den regionala livsmedelsstrateginöppnas i nytt fönster arbetar Länsstyrelsen med fem utpekade områden inom livsmedelsproduktion. De är alla en del i Stolt Mat och arbetet på vägen mot målet för strategin - en ökad och hållbar livsmedelskedja.

Strategins fem utpekade områden är:

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion
Stolt mat
Stolt Mat_tillsammans

Foto: Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping