Regional livsmedelsstrategi för Södermanland

Livsmedelsstrategin

Foto: Rocco Gustafsson

Det finns både en nationell och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategin fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns i Södermanland och arbetar för att vi regionalt ska kunna bidra till det nationella målet.

Den regionala livsmedelsstrategin har arbetats fram under 2018 av Länsstyrelsen tillsammans med Region Sörmland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Under framtagandet har vi samlat perspektiv, tankar och åsikter från de aktörer i länet som arbetar med frågor kopplade till mat. Strategin har fem prioriterade områden som utpekats som särskilt viktiga;

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Den färdiga strategin med tillhörande handlingsplan är nu lanserad! Hela strategin och handlingsplanen samt tillhörande dokument hittar du längre ner på sidan.

Aktuellt våren 2019

Under våren 2019 påbörjas arbetet med att genomföra den regionala livsmedelsstrategin. Det kommer att pågå under 2019 och 2020. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet och drivs av Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och LRF Södermanland. Projektet syftar till att förverkliga den regionala livsmedelsstrategin genom informationsspridning, samverkansinsatser och riktade aktiviteter. Det övergripande målet är att öka sysselsättningen inom livsmedelssektorn. Projektledare är Karin Larsson på Länsstyrelsen.

Vill du veta mer om strategin eller vill du komma i kontakt med arbetet? Kontakta vår projektledare.

I juni kom vårt första nyhetsbrev för arbetet med livsmedelsstrategin ut. Det finns att läsa här nedan under relaterad information. Även kommande nyhetsbrev kommer publiceras här, men om du vill ha det direkt in i din inkorg kan du anmäla dig här nedan.


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Karin Larsson

Projektledare

Telefon 010-223 43 61

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping