Greppa näringen

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt där du som lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning om hur du kan minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård.

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam. Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen upphandlar länsstyrelsen av olika aktörer.  

Kontaktuppgifter till rådgivare

Erika Vestgöte Dreber, info@osterby.se076-763 38 50

HS Konsult AB, gunnar.hadders@hushallningssallskapet.se 018-56 04 12, 070-556 40 66

LRF Konsult AB, petra.nilsson@lrfkonsult.se011-19 49 27, 070-290 49 27

Mule Konsult AB, bjorn.nylander@mulekonsult.se070-797 77 60

Svenska lantmännen ekonomisk förening, Växtråd, karin@vaxtrad.se010-556 16 66 eller 070-621 81 16

Växa Sverige i Södermanland, carolina.markey@vxa.se010- 471 09 40

Logotyp för Greppa näringen
Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Klas Fredriksson

Agronom

Telefon 010-223 43 42

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping