Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom flera områden.

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat:

  • fårskötsel
  • effektivt användande av växtnäring
  • kommersiell service
  • besöksnäring

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping