Tillstånd Natura 2000

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel vara grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggande av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Bevarandeplaner Natura 2000

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat en bevarandeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje enskilt Natura 2000-område. Bevarandeplanen är inte juridiskt bindande utan bör ses som ett rådgivande dokument.

Syfte och mål i en bevarandeplan utgår från områdets naturvärden. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder som planeras och hur uppföljningen av målen skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer bevarandeplanen. Det är möjligt att revidera en bevarandeplan när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.


Bevarandeplaner kommunvis

Här finns de fastställda bevarandeplanerna uppdelade efter kommun i pdf-format.

AskholmenPDF (uppdaterad 171219) SE0220343

Berga-ListaPDF (uppdaterad 171219) SE0220401

DuvetorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220519

EkornebergPDF (uppdaterad 161221) SE0220211

FiholmPDF (uppdaterad 161221) SE0220226

GrindstuganPDF (uppdaterad 161221) SE0220059

HedensöPDF (uppdaterad 151215) SE0220247

KarlslundsskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220402

KilaPDF (uppdaterad 161221) SE0220317

KällarhalsenPDF (uppdaterad 161221) SE0220328

LerbölePDF (uppdaterad 161221) SE0220236

Lilla tjärbruketPDF (uppdaterad 161221) SE0220156

LövönPDF (uppdaterad 161221) SE0220344

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen-södraPDF SE0220077

Rinkesta sågPDF SE0220513

Råby-MyrhemPDF SE0220403

Skiren-KvickenPDF (uppdaterad 190130) SE0220368

SkogstorpshagenPDF ​SE0220318

SofiebergsåsenPDF (uppdaterad 161221) SE0220078

Stenby ängPDF (uppdaterad 190130) SE0220601

Stora Sundby-SkogstorpPDF SE0220318

SöderfjärdenPDF (uppdaterad 190130) SE0220087

TorparskogenPDF SE0220405

Tovhulta stormossePDF (uppdaterad 161221) SE0220176

Varglyan LångsjönPDF SE0220505

VilstaPDF SE0220602

ÖrmossenPDF SE0220332

BåvenPDF SE0220303

Harpsund-ÖnPDF (uppdaterad 161221) SE0220322

HenaredalenPDF SE0220194

HolmtorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220232

HornskogenPDF SE0220360

HyltingeravinenPDF SE0220346

JaktstuguskogenPDF SE0220193

MalmaPDF SE0220604

MarsjönPDF SE0220329

Mora hagePDF (uppdaterad 161221) SE0220168

RosmossenPDFSE0220517

SkedeviPDF SE0220219

Sparreholms ekhagarPDF (uppdaterad 161221) SE0220063

StavåsenPDF (uppdaterad 190130) SE0220227

StenhammarskogenPDF SE0220345

TunaPDF (uppdaterad 161221) SE0220089

Veckla ängPDF (uppdaterad 161221) SE0220239

ÅtorpsskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220207

BåvenPDF SE0220303

DjupdalshagenPDF (uppdaterad 161221) SE0220349

DjupvikssjöskogenPDF SE0220251

FräkenvassenPDF (uppdaterad 161221) SE0220311

Haga hagePDF SE0220408

HerröknanäsPDF SE0220088

HällestaPDF SE0220411

IgelsjöskogenPDF SE0220252

Likstammen-Torpesta kvarnPDF SE0220357

LomsjöskogenPDF SE0220208

MarvikarnaPDF SE0220174

Misätters ekhagarPDF (uppdaterad 141215) SE0220339

NytorpsravinenPDF SE0220413

NäsbergetPDF (uppdaterad 161221) SE0220224

PutbergenPDF (uppdaterad 161221) SE0220069

Stora BrandsbolPDF (uppdaterad 161221) SE0220414

Stora ÅsaPDF (uppdaterad 161221) SE0220233

StortrönPDF SE0220212

TussmötetPDF (uppdaterad 161221) SE0220253

UtnäsetPDF SE0220214

ÅnhammarsnäsetPDF (uppdaterad 161221) SE0220228

BarrsjömossenPDF (uppdaterad 161221) SE0220152

BrebolPDF SE0220309

BråtamossenPDF (uppdaterad 161221) SE0220137

BränntorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220160

DagöholmsbackarnaPDF (uppdaterad 161221) SE0220338

DjupviksnäsPDF (uppdaterad 161221) SE0220202

EknäsPDF SE0220243

FjällskäftePDF (uppdaterad 161221) SE0220503

Floda kyrksjönPDF (uppdaterad 190130) SE0220305

FlodenPDF (uppdaterad 190130) SE0220206

GöletPDF (uppdaterad 161221) SE0220516

HarpebolnäsetPDF (uppdaterad 161221) SE0220336

HimlingeskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220334

HimlingeåsenPDF (uppdaterad 190130) SE0220191

HvalstaPDF (uppdaterad 141215) SE0220506

Hålvetten-NäsnarenPDF SE0220204

HällvikPDF (uppdaterad 161221) SE0220314

KokärretPDF (uppdaterad 161221) SE0220327

KårtorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220240

LisstorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220241

MelånPDF (uppdaterad 161221) SE0220237

NäsnarenPDF (uppdaterad 190130) SE0220306

NästorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220606

OrmsjöbergenPDF SE0220504

PilgöljanPDF (uppdaterad 161221) SE0220103

RosenlundPDF SE0220216

Rösätter - ViksätterPDF (uppdaterad 161221) SE0220417

SimonsbolPDF (uppdaterad 161221) SE0220420

Stentorps hagkärrPDF (uppdaterad 161221) SE0220245

Stora MunkeboPDF SE0220205

SvinnäsetPDF (uppdaterad 161221) SE0220341

Sörgölet-EvighetsbackenPDF SE0220201

Sörgölet-LögarbäckenPDF SE0220362

TornskogenPDF SE0220421

TåkenönPDF SE0220150

ValdemarsönPDF SE0220425

Väsby ängarPDF SE0220364

Västra KolbergaPDF (uppdaterad 161221) SE0220310

ÖknabyPDF (uppdaterad 161221) SE0220154

Örmossen SE0220332

Berga KullePDF SE0220427

BåvenPDF SE0220303

BåvenreservatenPDF SE0220145

BärstakärretPDF (uppdaterad 161221) SE0220011

DavikPDF (uppdaterad 161221) SE0220148

DjurgårdenPDF (uppdaterad 190130) SE0220351

EdebyPDF SE0220350

FjällmossenPDF (uppdaterad 190130) SE0220106

FräkenkärretPDF SE0220213

FågelboskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220255

HorsvikPDF (uppdaterad 161221) SE0220124

JungfruvassenPDF (uppdaterad 161221) SE0220603

KilaånPDF SE0220304

KoholmenPDF SE0220229

Labro ängarPDF (uppdaterad 190130) SE0220118

LervikPDF SE0220353

LidakärretPDF SE0220340

Likstammen-Torpesta kvarnPDF SE0220357

LinuddenPDF (uppdaterad 161221) SE0220119

LundängPDF (uppdaterad 161221) SE0220507

Marsviken-MarsängPDF SE0220115

MasugnsskogenPDF SE0220356

NyckelmossenPDF (uppdaterad 161221) SE0220220

NynäsPDF SE0220126

NävsjöskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220012

Ramundsbäck-VretaånPDF SE0220105

RågöPDF SE0220231

SibroPDF SE0220703

SjösakärrenPDF SE0220021

SkimraskogenPDF SE0220429

SkylePDF (uppdaterad 161221) SE0220312

SkåravikenPDF (uppdaterad 190130) SE0220110

Skärgårdsreservaten SE0220129

StendörrenPDF SE0220218

Stora BötetPDF (uppdaterad 190130) SE0220009

StorhultetPDF SE0220337

StrandstuvikenPDF SE0220020

Svanviken-LindbackePDF SE0220017

SvärtaånPDF (uppdaterad 190130) SE0220702

SågartorpskärretPDF (uppdaterad 161221) SE0220104

Tore gravPDF (uppdaterad 161221) SE0220217

UtnorsskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220335

VedaånPDF (uppdaterad 161221) SE0220701

VretenPDF (uppdaterad 161221) SE0220315

VurstubackenPDF (uppdaterad 161221) SE0220352

Västra DjupvikPDF (uppdaterad 161221) SE0220122

ÅboravinenPDF SE0220373

ÅngaPDF (uppdaterad 190130) SE0220372

ÄngbackenPDF (uppdaterad 161221) SE0220013

FemörehuvudPDF (uppdaterad 190130) SE0220431

FurönPDF (uppdaterad 161221) SE0220432

Hasselö-BergöPDF SE0220433

Hävringe-KällskärenPDF SE0220028

BjörnvadPDF (uppdaterad 161221) SE0220238

BredsjönäsPDF SE0220434

BråtönPDF (uppdaterad 190130) SE0220166

GestaPDF (uppdaterad 161221) SE0220435

GorsingeholmPDF (uppdaterad 161221) SE0220199

GorsingeholmskullarnaPDF (uppdaterad 161221) SE0220443

GorsingelundPDF (uppdaterad 161221) SE0220515

Gripsholms HjorthagePDF (uppdaterad 161221) SE0220085

HastaPDF (uppdaterad 161221) SE0220514

KalkbroPDF (uppdaterad 161221) SE0220197

LenellstorpskärretPDF (uppdaterad 190130) SE0220210

LindönPDF (uppdaterad 190130) SE0220363

MagsjötorpPDF SE0220369

Norrby kyrkskogPDF (uppdaterad 161221) SE0220250

NybbleholmePDF (uppdaterad 161221) SE0220083

NykärrPDF (uppdaterad 161221) SE0220347

SegersönPDF SE0220182

SkolmästarhagenPDF SE0220358

StampmossenPDF SE0220072

SvartsjömyrenPDF SE0220223

Säbyviken-BädarnPDF (uppdaterad 161221) SE0220354

Södra KärrlångenPDF (uppdaterad 190130) SE0220175

Tynnelsöns södra delPDF SE0220348

Tynnelsö-PrästholmenPDF SE0220370

TynäsPDF SE0220320

Åsa gravfältPDF SE0220438

AsköPDF SE0220439

Bokö-OxnöPDF (uppdaterad 190130) SE0220215

BorgmästarholmenPDF (uppdaterad 161221) SE0220440

BorsöPDF SE0220301

KråmöPDF (uppdaterad 190130) SE0220509

LotsängsbackenPDF (uppdaterad 161221) SE0220130

LånestahedenPDF (uppdaterad 161221) SE0220203

NynäsPDF SE0220126

PersöPDF SE0220234

Södra LämundPDF (uppdaterad 161221) SE0220511

TomtaklintskogenPDF (uppdaterad 190130) SE0220257

Tullgarn-västraPDF SE0220034

IgelbålenPDF (uppdaterad 161221) SE0220151

KalkugnstorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220235

Nya KärrenPDF (uppdaterad 161221) SE0220333

SundängenPDF (uppdaterad 161221) SE0220248

TomsängenPDF SE0220367

TorsmossenPDF (uppdaterad 161221) SE0220330

ÖdesängssjönPDF (uppdaterad 161221) SE0220331

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping