Tillstånd Natura 2000

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel vara grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggande av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Bevarandeplaner Natura 2000

För varje Natura 2000-område har länsstyrelsen upprättat en bevarandeplan. Planen beskriver vad syftet är med varje enskilt Natura 2000-område. Bevarandeplanen är inte juridiskt bindande utan bör ses som ett rådgivande dokument.

Syfte och mål i en bevarandeplan utgår från områdets naturvärden. I bevarandeplanen beskrivs även vilka åtgärder som planeras och hur uppföljningen av målen skall ske. Det är länsstyrelsen som fastställer bevarandeplanen. Det är möjligt att revidera en bevarandeplan när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

 

Bevarandeplaner kommunvis

Här finns de fastställda bevarandeplanerna uppdelade efter kommun i pdf-format.

AskholmenPDF (267 kb) SE0220343

Berga-ListaPDF (750kb) SE0220401

DuvetorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220519

EkornebergPDF (uppdaterad 161221) SE0220211

FiholmPDF (uppdaterad 161221) SE0220226

GrindstuganPDF (uppdaterad 161221) SE0220059

HedensöPDF (uppdaterad 151215) SE0220247

KarlslundsskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220402

KilaPDF (uppdaterad 161221) SE0220317

KällarhalsenPDF (uppdaterad 161221) SE0220328

LerbölePDF (uppdaterad 161221) SE0220236

Lilla tjärbruketPDF (uppdaterad 161221) SE0220156

LövönPDF (uppdaterad 161221) SE0220344

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen-södraPDF (292kb) SE0220077

Rinkesta sågPDF (234kb) SE0220513

Råby-MyrhemPDF (226kb) SE0220403

Skiren-KvickenPDF (331kb) SE0220368

SkogstorpshagenPDF ​SE0220318

SofiebergsåsenPDF (uppdaterad 161221) SE0220078

Stenby ängPDF (371 kb) SE0220601

Stora Sundby-SkogstorpPDF (332kb) SE0220318

Sörfjärden-StrandPDF (405 KB) SE0220087

TorparskogenPDF (319kb) SE0220405

Tovhulta stormossePDF (uppdaterad 161221) SE0220176

Varglyan LångsjönPDF (608 KB) SE0220505

VilstaPDF (1,9 Mb) SE0220602

ÖrmossenPDF (500kb) SE0220332

BåvenPDF (2.0Mb) SE0220303

Harpsund-ÖnPDF (uppdaterad 161221) SE0220322

HenaredalenPDF (281kb) SE0220194

HolmtorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220232

HornskogenPDF (218kb) SE0220360

HyltingeravinenPDF (280kb) SE0220346

JaktstuguskogenPDF (290kb) SE0220193

LidavikenPDF (1,1 Mb) SE0220227

MalmaPDF (274kb) SE0220604

MarsjönPDF (282kb) SE0220329

Mora hagePDF (uppdaterad 161221) SE0220168

RosmossenPDF (270kb) SE0220517

SkedeviPDF (703kb) SE0220219

Sparreholms ekhagarPDF (uppdaterad 161221) SE0220063

StenhammarskogenPDF (381 kb) SE0220345

TunaPDF (uppdaterad 161221) SE0220089

Veckla ängPDF (uppdaterad 161221) SE0220239

ÅtorpsskogenPDF (uppdaterad 161221) SE0220207

BåvenPDF (2.0Mb) SE0220303

DjupdalshagenPDF (uppdaterad 161221) SE0220349

DjupvikssjöskogenPDF (287kb) SE0220251

FräkenvassenPDF (uppdaterad 161221) SE0220311

Haga hagePDF (268kb) SE0220408

HerröknanäsPDF (511kb) SE0220088

HällestaPDF (330kb) SE0220411

IgelsjöskogenPDF (284kb) SE0220252

Likstammen-Torpesta kvarnPDF (449kb) SE0220357

LomsjöskogenPDF (288kb) SE0220208

MarvikarnaPDF (962 kb) SE0220174

Misätters ekhagarPDF (270kb) SE0220339

NytorpsravinenPDF (545kb) SE0220413

NäsbergetPDF (uppdaterad 161221) SE0220224

PutbergenPDF (uppdaterad 161221) SE0220069

Stora BrandsbolPDF (uppdaterad 161221) SE0220414

Stora ÅsaPDF (uppdaterad 161221) SE0220233

StortrönPDF (395kb) SE0220212

TussmötetPDF (uppdaterad 161221) SE0220253

UtnäsetPDF (393 kb) SE0220214

ÅnhammarsnäsetPDF (uppdaterad 161221) SE0220228

Länsstyrelsen.se håller på att uppdateras.

Barrsjömossen (uppdaterad 161221) SE0220152

Brebol (266kb) SE0220309

Bråtamossen (uppdaterad 161221) SE0220137

Bränntorp (uppdaterad 161221) SE0220160

Dagöholmsbackarna (uppdaterad 161221) SE0220338

Djupviksnäs (uppdaterad 161221) SE0220202

Eknäs (328 kb) SE0220243

Fjällskäfte (uppdaterad 161221) SE0220503

Floda kyrksjön (606 kb) SE0220305

Floden (266kb) SE0220206

Gölet (uppdaterad 161221) SE0220516

Harpebolnäset(uppdaterad 161221) SE0220336

Himlingeskogen (uppdaterad 161221) SE0220334

Himlingeåsen (246kb) SE0220191

Hålvetten-Näsnaren (493 kb) SE0220204

Hällvik (uppdaterad 161221) SE0220314

Kokärret (uppdaterad 161221) SE0220327

Kårtorp (uppdaterad 161221) SE0220240

Lindkulla (215 kb) SE0220506

Lisstorp (uppdaterad 161221) SE0220241

Melån (uppdaterad 161221) SE0220237

Näsnaren (317kb) SE0220306

Nästorp (uppdaterad 161221) SE0220606

Ormsjöbergen (1,2 Mb) SE0220504

Pilgöljan (uppdaterad 161221) SE0220103

Rosenlund (242kb) SE0220216

Rösätter - Viksätter (uppdaterad 161221) SE0220417

Simonsbol (uppdaterad 161221) SE0220420

Stentorps hagkärr (uppdaterad 161221) SE0220245

Stora Munkebo (411kb) SE0220205

Svinnäset (uppdaterad 161221) SE0220341

Sörgölet-Evighetsbacken (409kb) SE0220201

Sörgölet-Lögarbäcken (395kb) SE0220362

Tornskogen (361kb) SE0220421

Tåkenön (731kb) SE0220150

Valdemarsön (1,3 Mb) SE0220425

Väsby ängar (200kb) SE0220364

Västra Kolberga (uppdaerad 161221) SE0220310

Öknaby (uppdaterad 161221) SE0220154

Örmossen SE0220332

Länsstyrelsen.se håller på att uppdateras.

Berga Kulle (191 kb) SE0220427

Båven (2,0 Mb) SE0220303

Båvenreservaten (2,0 MB) SE0220145

Bärstakärret (uppdaterad 161221) SE0220011

Davik (uppdaterad 161221) SE0220148

Djurgården (266kb) SE0220351

Edeby (285kb) SE0220350

Fjällmossen (805 kb) SE0220106

Fräkenkärret (277kb) SE0220213

Fågelboskogen (uppdaterad 161221) SE0220255

Hallbosjön (324kb) SE0220110

Horsvik (uppdaterad 161221) SE0220124

Jungfruvassen (uppdaterad 161221) SE0220603

Kilaån (1245kb) SE0220304

Koholmen (959 kb) SE0220229

Labro ängar (344 kb) SE0220118

Lervik (238 kb) SE0220353

Lidakärret (230kb) SE0220340

Likstammen-Torpesta kvarn (449kb) SE0220357

Linudden (uppdaterad 161221) SE0220119

Lundäng (uppdaterad 161221) SE0220507

Marsviken-Marsäng (245kb) SE0220115

Masugnsskogen (303kb) SE0220356

Nyckelmossen (uppdaterad 161221) SE0220220

Nynäs (785kb) SE0220126

Nävsjöskogen (uppdaterad 161221) SE0220012

Ramundsbäck-Vretaån (761kb) SE0220105

Rågö (379kb) SE0220231

Sibro (464kb) SE0220703

Sjösakärren (1,1 Mb) SE0220021

Skimraskogen (202 kb)

Skyle (uppdaterad 161221)

SE0220429

SE0220312

Skärgårdsreservaten SE0220129

Stendörren (168kb) SE0220218

Stora Bötet (492kb) SE0220009

Storhultet (270kb) SE0220337

Strandstuviken (373kb) SE0220020

Svanviken-Lindbacke (292kb) SE0220017

Svärtaån (1096kb) SE0220702

Sågartorpskärret (uppdaterad 161221) SE0220104

Tore grav (uppdaterad 161221) SE0220217

Utnorsskogen (uppdaterad 161221) SE0220335

Vedaån (uppdaterad 161221)

Vreten (uppdaterad 161221)

SE0220701

SE0220315

Vurstubacken (uppdaterad 161221) SE0220352

Västra Djupvik (uppdaterad 161221) SE0220122

Åboravinen (277kb) SE0220373

Ånga (238kb)

Ängbacken (uppdaterad 161221)

SE0220372


SE0220013

FemörehuvudPDF (167kb) SE0220431

FurönPDF (Uppdaterad 161221) SE0220432

Hasselö-BergöPDF (214kb) SE0220433

Hävringe-KällskärenPDF (191kb) SE0220028

BjörnvadPDF (uppdaterad 161221) SE0220238

BredsjönäsPDF (207kb) SE0220434

BråtönPDF (221kb) SE0220166

GestaPDF (uppdaterad 161221) SE0220435

GorsingeholmPDF (uppdaterad 161221) SE0220199

GorsingeholmskullarnaPDF (uppdaterad 161221) SE0220443

GorsingelundPDF (uppdaterad 161221) SE0220515

Gripsholms HjorthagePDF (uppdaterad 161221) SE0220085

HastaPDF (uppdaterad 161221) SE0220514

KalkbroPDF (uppdaterad 161221) SE0220197

LenellstorpskärretPDF (311kb) SE0220210

LindönPDF (276kb) SE0220363

MagsjötorpPDF (231kb) SE0220369

Norrby kyrkskogPDF (uppdaterad 161221) SE0220250

NybbleholmePDF (uppdaterad 161221) SE0220083

NykärrPDF (uppdaterad 161221) SE0220347

SegersönPDF (375kb) SE0220182

SkolmästarhagenPDF (205kb) SE0220358

StampmossenPDF (342 kb) SE0220072

SvartsjömyrenPDF (786kb) SE0220223

Säbyviken-BädarnPDF (uppdaterad 161221) SE0220354

Södra KärrlångenPDF (309kb) SE0220175

Tynnelsöns södra delPDF (246kb) SE0220348

Tynnelsö-PrästholmenPDF (188kb) SE0220370

TynäsPDF (223kb) SE0220320

Åsa gravfältPDF (215kb) SE0220438

AsköPDF (192kb) SE0220439

Bokö-OxnöPDF (237kb) SE0220215

BorgmästarholmenPDF (uppdaterad 161221) SE0220440

BorsöPDF (252kb) SE0220301

KråmöPDF (185kb) SE0220509

LotsängsbackenPDF (uppdaterad 161221) SE0220130

LånestahedenPDF (uppdaterad 161221) SE0220203

NynäsPDF (785kb) SE0220126

PersöPDF (189kb) SE0220234

Södra LämundPDF (uppdaterad 161221) SE0220511

TomtaklintPDF (310kb) SE0220257

Tullgarn-västraPDF (633kb) SE0220034

IgelbålenPDF (uppdaterad 161221) SE0220151

KalkugnstorpPDF (uppdaterad 161221) SE0220235

Nya KärrenPDF (uppdaterad 161221) SE0220333

SundängenPDF (uppdaterad 161221) SE0220248

TomsängenPDF (531 kb) SE0220367

TorsmossenPDF (uppdaterad 161221) SE0220330

ÖdesängssjönPDF (uppdaterad 161221) SE0220331

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping