Lansering av Södermanlands regionala livsmedelsstrategi

Livsmedelsstrategi_rocco2018

Foto: Rocco Gustafsson

Den nya regionala livsmedelsstrategin är nu färdig och det vill vi på Länsstyrelsen, Regionen och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) fira genom en officiell lansering den 13 februari.

Under 2018 har Länsstyrelsen, Regionen och LRF träffat företag, föreningar och offentliga aktörer i hela länet för att staka ut den riktning vi ska jobba i till 2030. Arbetet har resulterat i en regional strategi som sträcker sig längs hela livsmedelskedjan; från jord till bord och tillbaka igen, allt för att för att bidra till att öka både den nationella och sörmländska livsmedelsproduktionen.

Strategin presenteras på länsmuseet

Livsmedelsstrategin kommer att lanseras vid ett evenemang på Sörmlands länsmuseum den 13 februari. Under dagen finns det möjlighet att lyssna till hur arbetet gått till och vad som händer framöver samt träffa den mångfald av aktörer som möjliggör arbetet. Passa på att lära dig mer om den nya regionala livsmedelsstrategin!

Datum och tid: 13 februari, klockan 15-17.
Plats: Sörmlands länsmuseum i Nyköping.

Begränsat antal platser.
Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig via formuläret nedan.

Programpunkter


15:00 Invigningstal
av Landshövding Liselott Hagberg.

Hur har arbetet gått till?
Följ med på resan från start till slut och lyssna på hur den färdiga produkten blev till.Karin Larsson, projektledare för livsmedelsstrategin.

Mingel och mat! Sörmländska snittar och äppelmust.
Ta chansen att träffa den mångfald av aktörer som finns i länet, hör om deras tankar kring framtiden, diskutera strategin och passa på att njuta av den goda sörmländska maten.

Från jord till jord - snabba frågor till livsmedelskedjans aktörer.
Bengt Jansson intervjuar från jord till bord och tillbaka igen. En snabb överblick kring livsmedelskedjans steg och hur allt hänger ihop.

Vi blickar framåt - vad händer nu?
Vi avslutar dagen med att blicka framåt! Vad ska vi egentligen uppnå till 2030 och hur ska vi nå dit?


Moderator för dagen är Bengt Jansson, samverkanskoordinator för Stolt Mat i Sörmland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Välkommen!

Livsmedel_loggor

Anmälan

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping