Publiceringsdatum: 16 juli 2018

Betesförmedling

ko på bete

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Den extrema torka som råder i länet skapar stor brist på bete till lantbrukets djur. Länsstyrelsen erbjuder därför denna förmedlingstjänst, där markägare som har tillgång till betesmarker och djurägare i behov av bete, kan kontakta varandra.

Har du mark som inte betas och/eller oskördad gräsareal, och kan erbjuda den till behövande djurägare? Fyll i intresseanmälan för att hitta betande djur.

Du som är i behov av betesmarker, fyll i intresseanmälan för att hitta mark för bete.

Markägare som vill hitta djur som kan beta


Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Malin Norderman

Skicka e-post till Malin Norderman
070-352 65 25

Orrhammar, Flen
ca 1 hektar fördelat på två ytor

Moränmark, något ojämn, mestadels gräs. Ej stängsel och vatten. Stängsel får sättas upp.

Henrik Steiner

Skicka e-post till Henrik Steiner
070-747 12 99

Taxinge, Nykvarn
25 hektar

Betesmarker med stängsel och vatten samt tillsyn.

Klas Göran Spångberg

Skicka e-post till Klas Göran Spångberg
0159-304 73

Norra Skogen,
Mariefred
ca 0,5 hektar

Ängsmark, mestadels gräs. Ej stängsel och vatten. Stängsel får sättas upp. Vatten kan ordnas.

Viksbergs samfällighetsförening

Skicka e-post till Viksbergs samfällighetsförening

072-301 12 00

Viksberg, Södertälje
ca 8 hektar

Ängsmark, mestadels gräs. Ej stängsel. Stängsel får sättas upp och vatten kan ordnas.

Claes Uebel

Skicka e-post till Claes Uebel

070-379 47 32

Bettna
6 hektar

Hagmark. Tillgång till el och vatten. Stängsel måste delvis åtgärdas.

Anna Brixmark Michanek

Skicka e-post till Anna Brixmark Michanek
070-645 05 69

Gnesta
ca 1-2 hektar

Ekhage, kuperad vid sjö. Elstängsel - lägre som behöver ses över.

Greger Forslöw

Skicka e-post till Greger Forslöw
070-739 82 77

Rydbo saltsjöbad
ca 4 hektar

Mark. Finns ej stängsel eller tillsyn.

Emelie Öberg

Skicka e-post till Emelie Öberg
070-488 14 98

Lerbo
0,6 hektar

Äng. Finns ingen säker vattenkälla.

Catharina Norberg

Skicka e-post till Catharina Norberg
070- 665 53 45

15 km norr om Gnesta
3 hektar

Naturbete, inhängnat med fårstaket. Fri tillgång till vatten. Viss tillsyn kan ombesörjas.

Peter Munck

Skicka e-post till Peter Munck
070 282 68 62

Överenhörna
ca 1 hektar

Ekskog och äng.

Jocke Wallenberg

Skicka e-post till Jocke Wallenberg
073-660 35 19

Björkvik
7-8 hektar

Sambete hästar och får. Måste komplettera yttre staket med en tråd samt nät ner mot ån. Finns även en skogsbacke som man kan stängsla in på ca ½ ha för mindre grupp.

Pia Andersson

Skicka e-post till Pia Andersson
070-09 10 045

Sköldinge
ca 2,5 hektar

Vall ca 1,5 hektar, ej inhägnat men gott om träd runt marken. De kan stängslas in. Vatten och el kan ordnas.

Per Ek

Skicka e-post till Per Ek
070-935 77 53

Sparreholm, Årdala
ca 1,5 hektar

Ängs-/hagmark. Fårstängsel (el) finns tillgängligt men behöver kompletteras. Tillsyn och vatten finns, då hagen gränsar mot Båven.

Mireille Lewis

Skicka e-post till Mireille Lewis
070-350 05 09

Västra Granhed, mellan Hälleforsnäs och Fjällskäfte

ca 1,5-2 hektar

Två osammanhängande stycken, båda med äng och skogsmark med sly. Ej stängsel och vatten, stängsel måste sättas upp (begagnade badkar finns för vatten). Vi tittar gärna till djuren om det behövs.

Thomas

Skicka e-post till Thomas
076 877 31 98

Tystberga

ca 1 hektar

Kuperad backe. Inga stängsel. Har åker, vall skördats som ev. kan betas.

Jeanette Eriksson

Skicka e-post till Jeanette Eriksson
070 230 18 52

Österåker
ca 3 hektar

Ängsmarker. Lite skog, ej stängslat.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

 

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Djurslag

Lena på Skena

Skicka e-post till Lena på Skena
073-701 58 21

Runtom Jönåker

Nöt och/eller får

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping