Publiceringsdatum: 16 juli 2018

Betesförmedling

ko på bete

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?


Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Längst ner på sidan hittar du en intresseanmälan som du kan fylla i om du är djurhållare eller markägare. Din intresseanmälan tas automatiskt bort 6 månader efter det datum som du har skickat in den. Vill du ta bort den tidigare kan du höra av dig till länsstyrelsen.

 

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Malin Norderman

Skicka e-post till Malin Norderman
070-352 65 25

Orrhammar, Flen
ca 1 hektar fördelat på två ytor

Moränmark, något ojämn, mestadels gräs. Ej stängsel och vatten. Stängsel får sättas upp.

Viksbergs samfällighetsförening

Skicka e-post till Viksbergs samfällighetsförening

072-301 12 00

Viksberg, Södertälje
ca 8 hektar

Ängsmark, mestadels gräs. Ej stängsel. Stängsel får sättas upp och vatten kan ordnas.

Claes Uebel

Skicka e-post till Claes Uebel

070-379 47 32

Bettna
6 hektar

Hagmark. Tillgång till el och vatten. Stängsel måste delvis åtgärdas.

Anna Brixmark Michanek

Skicka e-post till Anna Brixmark Michanek
070-645 05 69

Gnesta
ca 1-2 hektar

Ekhage, kuperad vid sjö. Elstängsel - lägre som behöver ses över.

Peter Munck

Skicka e-post till Peter Munck
070 282 68 62

Överenhörna
ca 1 hektar

Ekskog och äng.

Per Ek

Skicka e-post till Per Ek
070-935 77 53

Sparreholm, Årdala
ca 1,5 hektar

Ängs-/hagmark. Fårstängsel (el) finns tillgängligt men behöver kompletteras. Tillsyn och vatten finns, då hagen gränsar mot Båven.

Thomas

Skicka e-post till Thomas
076 877 31 98

Tystberga

ca 1 hektar

Kuperad backe. Inga stängsel. Har åker, vall skördats som ev. kan betas.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

 

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Djurslag

Lena på Skena

Skicka e-post till Lena på Skena
073-701 58 21

Runtom Jönåker

Nöt och/eller får

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Kontakt

Ulrika Hägertorp

Länsstyrelsen i Södermanlands län   

611 86 Nyköping

010-223 43 97