26 maj 2020 klocka 17.00 - 20.00

Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt

Ulrika Hägertorp

I Södermanland finns stora arealer värdefull naturbetesmark som riskerar att växa igen när antalet nötkreatur minskar. Där kan hästarna göra en insats! Många hästar går idag i rastfållor och på åkermarksbeten, trots att de skulle kunna beta naturbetesmark. Genom att beta naturbetesmark bidrar du till öppna och variationsrika landskap där många arter av växter, fåglar och insekter kan leva.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anordnar i maj en fältvandring på Vibyholms slott med särskild fokus på häst i naturbetesmark, men även andra djurslag. Under fältvandringen kommer vi att prata om skötsel av naturbeten och vilka ekonomiska ersättningar det finns att söka. Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare från Hushållningssällskapet, medverkar och berättar om hur hästen kan hjälpa till att hålla våra värdefulla naturbetesmarker öppna. Vandringen är kostnadsfri. Vi bjuder på ostsmörgås, kaffe och te så ange eventuellt specialkost.

Välkommen med din anmälan via formuläret nedan!


VAR: Vibyholms slott, Sparreholm

NÄR: 26 maj kl. 17.00 – 20.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj

Fältvandringen anordnas även på Västra Grysta, Flen, den 1 september kl. 17.00 – 20.00.

OBS! Vid sen avanmälan kan mat och fika komma att faktureras!


Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Malin Almquist

010-223 43 66

malin.almquist@lansstyrelsen.se

Ulrika Hägertorp

010-223 43 97

ulrika.hagertorp@lansstyrelsen.se

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

EU-logga

VAR: Vibyholms slott, Sparreholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt, Vi bjuder på fika!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt