22 feb 2019 klocka 09.00 - 16.00

Dammträff

Nyköping_dammträff2019

Välkommen till en informationsträff för dammägare!

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk som producerar vattenkraftsel eller har byggts för att producera vattenkraftsel, ska ha moderna miljövillkor.

Med anledning av den nya lagstiftningen bjuder Länsstyrelsen samtliga verksamhetsutövare, dammägare (med eller utan elproduktion) och kommuner i Södermanland in till ett möte med syfte att informera om den nya lagstiftningen.

Representanter från bland annat Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Vattenkraftens miljöfond Sverige AB kommer berätta om den Nationella Planen (NAP) och vattenkraftens miljöfond. Under dagen kommer även exempel på åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften att presenteras och vilka möjligheter det finns för att få andra bidrag.

Datum och tid: den 22 februari, klockan 9.00-16.00.
Plats: Konferenscenter Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm.

Kostnad: Kostnadsfritt. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Lunch, kaffe förmiddag och eftermiddag ingår.

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan, senast den 6 februari 2019. Har du behov av specialkost eller några eventuella allergier anger du även det.

Foto: Länsstyrelsen.

Program


9.00-9.30
Fika och Registrering

9.30-9.45 Inledning.
Anne-Li Fiskesjö, Länsstyrelsen.

9.45-10.00 Ny lagstiftning för vattenkraft.
Anna Forslund, Länsstyrelsen.

10.00-10.45 Vad innebär den Nationella planen och vilka vattenkraftverk ska ingå? Hur kommer prövningsgrupperna fungera?
Lennart Sorby, Havs och Vattenmyndigheten.

10.45-10.55 Bensträckare.

10.55-11.14 Vad betyder den nya lagstiftningen för dammägare i Södermanland? Hur anmäler man sig till NAP?
Weronica Klasson, Länsstyrelsen.

11.15-12.00 Vattenkraftens miljöfond. Vad är Vattenkraftens miljöfonden? Vilka får söka? Hur söker man och vad kan man få bidrag för?
Claes Hedström, Vattenkraftens miljöfond Sverige AB.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Stångåns naturfåra vid Bjärka Säby – ett återskapande med fantastisk potential men med många hinder på vägen.
Jakob Bergengren, Tekniska verken.

13.30-13.45 Presentation av LIFE -projektet.
Jonas Berglind, Länsstyrelsen.

13.45-14.15 Turbinbron i Västerås.
Johan Lind, Mälarenergi.

14.15-14.40 Kulturmiljö. Vad säger kulturmiljölagen och vilka bidrag finns att söka? Olof Pettersson, Länsstyrelsen.

14.40-15.00 Fika

15.00-16.00 Tillsyn och dammsäkerhet. Vilka bidrag kan man söka? Vilka åtgärder jobbar Länsstyrelsen med? Handledningar och information, vart hittar man det? Weronica Klasson, Länsstyrelsen.

VAR: Konferenscenter Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Lunch samt kaffe förmiddag och eftermiddag ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 feb 2019

Anmälan

Kontakt