22 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Seminarium för Södermanlands läns ANDT-strategi

ANDT-strategi

Landstinget och Länsstyrelsen bjuder in till spridningsseminarium för Södermanlands läns ANDT strategi. Välkommen till en dag för inspiration till fortsatt arbete!

Länsstyrelsen har tillsammans Landstinget, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet 2018-2021.

På seminariet presenteras strategin och exempel på arbete som bedrivs inom ANDT. Det ges också möjlighet att diskutera och inspireras av samt knyta kontakt med andra som arbetar inom området.

Seminariet vänder sig dig som är chef, strateg, handläggare eller arbetar inom ramen för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksarbete i länet inom kommun, stat eller landsting samt idéburna organisationer och andra intresserade.

Datum och tid: den 22 oktober 2018, klockan 09.00-16.00.
Plats: Safiren i Katrineholm.
Fika serveras från 08.30 och lunch ingår.

Sista anmälningsdag är den 8 oktober.

Program 22 oktober

08:30 Fika och registering

09:00 Inledning och välkommen
Anneli Hedberg, Ordförande Folkhälsoutskottet Katrineholms kommun

09:10 Södermanlands första regionala ANDT strategi med åtgärdsprogram- en riktning för samverkan i länet, Elin Schelin, ANDT-samordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län.

09:50 Paus

10:00 Brukarstyrd brukarundersökning- en genomlysning av missbruksvården i länet med målet en jämlik vård, Karin Dahlqvist Claesson, Projektledare division Psykiatri/funktionshinder, Landstinget Sörmland.

Sommargrupp med inriktning på tobak och tobaksförebyggande arbete-
ungdomar i Eskilstunas delaktighet i arbete mot tobak,
Elin Johansson, Preventionssamordnare Eskilstuna kommun

Tobaksfri skoltid- NU
Niklas Odén, Projektledare, Tobaksfri skoltid NU!

11:15 Diskussion

12:00 Vad händer nu? Elin Schelin, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

12:15 Gemensam lunch

13:30-16:00 Tema Skolan Tobaksfri skoltid, hur når vi dit – visar på varför vi bör prioritera tobaks-förebyggande insatser i skolan samt vilka framkomliga vägar som finns för ett effektivt tobaksförebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan.
Niklas Odén, Projektledare, Tobaksfri skoltid NU!

Fördjupning: Tema skola

Under eftermiddagen ges möjlighet till fördjupning i ämnet Hälsofrämjande skola genom tobaksfri skoltid.

Målgruppen för eftermiddagen är skolledare, pedagoger, elevhälsa, barn- och utbildningsförvaltning, samordnare och strateger inom ANDT och folkhälsa och andra intresserade.

VAR: Safiren i Katrineholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 okt 2018

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping