Ekologisk produktion

ekologisk produktion

Länsstyrelsen driver egna kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt inom ekologisk produktion. Syftet är en ökad omläggning och nyetablering så att fler sörmländska ekologiska produkter kan nå marknaden! Här får du information om tillgänglig rådgivning, fältvandringar, kurser samt aktuella bidragskalkyler.

Rådgivning

Länsstyrelsen upphandlar rådgivning av olika aktörer. Just nu erbjuds enskild ekologisk rådgivning inom produktionsgrenarna:

  • växtodling inklusive grovfoder
  • mjölk
  • nötkött
  • frukt- och bär
  • potatis- och frilandsgrönsaker
  • ägg och fjäderfä.

Rådgivare

Ekologisk växtodling

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Ekologisk mjölkproduktion

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Ekologisk nötköttsproduktion

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Rådgivning inom frukt och bär

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt eller bär prioriteras för rådgivning med gårdsbesök.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Enskild rådgivning inom ekologisk potatis och frilandsgrönsaker, ägg och fjäderfä

Länsstyrelsen i Södermanland ingår i ett länsöverskridande samarbete för att erbjuda rådgivning inom dessa produktionsgrenar.

Läs mer om rådgivning om potatis och frilandsgrönsaker  samt ägg och fjäderfä på Länsstyrelsen Stockholms läns webbplatsöppnas i nytt fönster

Kompetensutveckling

Länsstyrelsen organiserar kompetensutveckling såsom kurser, studieresor och fältvandringar i egen regi eller med hjälp av upphandlade konsulter.

Här listas vad som är aktuellt just nu:

 

Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling 8-9 november 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en fortsättningskurs i ekologisk fruktodling.

mer informationöppnas i nytt fönster

Kurs i ekologisk växtodling 30 oktober 2019

På uppdrag av Länsstyrelsen organiserar Hushållningssällskapet en kurs för dig som funderar på eller nyligen gjort en omställning
till ekologisk växtodling. Målet är att du ska få ökade
kunskaper för att uppnå bra skördar på både kort och lång sikt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Studieresa Hermelins trädgård 20 oktober 2019

Sedan 2014 driver Magdalena och Olof Hermelin företaget Hermelins grönsaker. En småskalig och kravmärkt grönsaksodling, på 9 ha, med ett trettiotal grönsaker som odlas på friland efter säsong.

mer informationöppnas i nytt fönster

Grundkurs i ekologisk bärodling 26-27 april 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk bärodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av bärodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer informationöppnas i nytt fönster

Fältvandring besök på Ramsund, en blivande fruktodling 24 april 2019

Onsdag den 24 april besöker vi Ramsund, utanför Eskilstuna, där Patrik Andersson planerar att anlägga en fruktodling.

mer information

Kurs i bevattning i trädgårdsodling 22 maj 2019

Tillgång till vatten och rätt bevattningsteknik är en förutsättning för att kunna bedriva kommersiell trädgårdsodling – odling av grönsaker på friland eller frukt- och bärodling. Kursen vänder sig till som odlar eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling och vill lära dig mer om bevattning.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Gräsbeteskött 7 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Grönsaker 11 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Spannmål, baljväxter och specialgrödor 

15 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster


Nya marknader för hållbart jordbruk - Storkök och restaurang 21 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Studieresa Holistic management 16 oktober 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland anordnar Hushållningssällskapet enstudieresa på temat Holistic Management med inriktning mot betesdrift. Holistic management är ett driftledningsverktyg som bidrar till att optimera ekosystemprocesser, ofta med hjälp av betesdjur. Genom att planera betesdriften utifrån en helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna går det att öka avkastningen på betet och samtidigt bidra till att marken inte blir lika känslig för vädersvängningar såsom torka och skyfall.

mer informationöppnas i nytt fönster

Grundkurs i ekologisk äppelodling 9-10 november 2018

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk äppelodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av äppelodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer informationöppnas i nytt fönsterBidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande:

Bidragskalkyler

I en bidragskalkyl tar du endast med särintäkter* och särkostnader*. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget. Täckningsbidraget ska täcka företagets övriga kostnader (samkostnader*) och ge vinst. Bidragskalkyler används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Västra Götalands län tar årligen fram aktuella bidragskalkyler som omfattar de vanligast förekommande grödorna. 

Kalkyleröppnas i nytt fönster

Nyhetsbrev

Länsstyrelsens nyhetsbrev skickas ut till länets ekologiska lantbrukare 4 gånger per år. Innehållet består av nya rön och forskning inom ekologisk produktion samt praktiska tips och råd inom området. Vi ska även skriva om aktuell lagstiftning och stödinformation samt annonsera om olika aktiviteter och aktuella evenemang inom regionen som kan vara av intresse:

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt