Ekologisk produktion

ekologisk produktion

Länsstyrelsen driver egna kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt inom ekologisk produktion. Syftet är en ökad omläggning och nyetablering så att fler sörmländska ekologiska produkter kan nå marknaden! 

Rådgivning

Länsstyrelsen upphandlar rådgivning av olika aktörer. Just nu erbjuds enskild ekologisk rådgivning inom produktionsgrenarna:

  • växtodling inklusive grovfoder
  • mjölk
  • nötkött
  • lamm
  • frukt- och bär
  • potatis- och frilandsgrönsaker
  • ägg och fjäderfä

Rådgivare

Ekologisk växtodling

Agrodynamik AB

070-562 17 87

wijnand.koker@telia.com

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Ekologisk mjölkproduktion

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

VÄXA

010-471 00 00

info@vxa.se

Ekologisk nötköttsproduktion

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

VÄXA

010-471 00 00

info@vxa.se

Ekologisk lammproduktion

HS Konsult

0290-336 15

olof.olsson@hushallningssallskapet.se

Rådgivning inom frukt och bär

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt eller bär prioriteras för rådgivning med gårdsbesök.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Enskild rådgivning inom ekologisk potatis och frilandsgrönsaker, ägg och fjäderfä

Länsstyrelsen i Södermanland ingår i ett länsöverskridande samarbete för att erbjuda rådgivning inom dessa produktionsgrenar.

Läs mer om rådgivning om potatis och frilandsgrönsaker  samt ägg och fjäderfä på Länsstyrelsen Stockholms läns webbplatsöppnas i nytt fönster

Kompetenstutveckling

Länsstyrelsen organiserar kompetensutveckling såsom kurser, studieresor och fältvandringar i egen regi eller med hjälp av upphandlade konsulter.

Här listas vad som är aktuellt just nu:

Studieresa Holistic management 16 oktober 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland anordnar Hushållningssällskapet en studieresa på temat Holistic Management med inriktning mot betesdrift.

Holistic management är ett driftledningsverktyg som bidrar till att optimera ekosystemprocesser, ofta med hjälp av betesdjur.

Genom att planera betesdriften utifrån en helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna går det att öka avkastningen på betet och samtidigt bidra till att marken inte blir lika känslig för vädersvängningar såsom torka och skyfall.

mer informationöppnas i nytt fönster

Grundkurs i ekologisk äppelodling 9-10 november 2018

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk äppelodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av äppelodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Gräsbeteskött 7 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Grönsaker 11 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Spannmål, baljväxter och specialgrödor 

15 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Nya marknader för hållbart jordbruk - Storkök och restaurang

21 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer informationöppnas i nytt fönster

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt