Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Södermanland arrangerar Miljöövervakningsdagarna 2018

"Miljöövervakning med ett klimat i förändring"

Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt andra organisationer som arbetar med miljöövervakning eller berörs av ämnet. Konferensen är ett sätt att träffas och samverka och för att fördjupa oss i aktuella miljöövervakningsfrågor.

22 år har passerat sedan Södermanland stod som värd för Miljöövervakningsdagarna och mycket har hänt sedan dess.

Årets upplaga blir i vackra Nyköping, med ett tema som verkligen behöver lyftas.

Program Miljöövervakningsdagarna 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om konferensen och anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmt välkomna!

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping