Aktuell rovdjursinformation

2019-10-21

Efter rovdjursangreppet som påträffades den 12 oktober togs prover av spillning och saliv för att säkerställa DNA. Svaren på proverna visar att det var varg som varit på platsen, individ var ej möjligt att fastställa.  

 

2019-10-14

Den 12 oktober påträffades åtta vargdödade och ett skadat får mellan Malmköping och Mariefred. Länsstyrelsen har varit på plats.

 

2019-10-08

Efter analys av den påkörda vargvalpen visar SVAs (Sveriges Veterinärmedicinska anstalt) preliminära rapport att valpen var en årsvalp av honkön som vägde 8.4 kg. Den var utmärglad och muskelfattig, båda njurarna var förstorade. I magsäcken fanns delar av frukt, äldre benbitar och delar av en skalbagge. Antikroppar mot skabb påvisades ej. Slutgiltig rapport kommer då alla analyser är färdiga, uppgifter från denna rapport kan komma att ändras.

På Grimsö laboratorium har det fastställts att föräldradjuren till valpen är det vargpar som förra inventeringsperioden (1 oktober 2018 till 30 mars 2019) kvalitetssäkrats som revirmarkerande par i Ärlareviret.


2019-09-09

En vargvalp blev på morgonen påkörd nordost om Flen. Vargen avled vid kollisionen och ska nu analyseras av SVA.


2019-08-08

Natten till den 8 augusti inträffade ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Sparreholm. Två får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.

2019-08-07

Den 6 augusti inträffade ett vargangrepp på en gård mellan Gnesta och Sparreholm. Ett får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.


2019-02-21

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod bekräftat två vargar i Ärlareviret. DNA från de identifierade vargarna har återfunnits i området mellan Eskilstuna/Flen och Strängnäs/Stjärnhov.


2019-02-15

Länsstyrelsen har under pågående inventeringsperiod kunnat bekräfta två vargar i reviret Sjunda. Reviret sträcker sig över länsgränsen mellan Södermanlands och Stockholms län. Inom Södermanlands län är säkrade observationer gjorda från länsgränsen norr om Gnesta, till skogspartiet mellan Strängnäs och Stjärnhov.


2018-11-19

Lördagen den 17 november skedde ett lodjursangrepp nord/öst om Nyköping. Ett får dödades. Länsstyrelsen har varit på plats.


2018-10-24

Länsstyrelsen har konstaterat att två vargar rört sig i området mellan Flen och Mariefred i oktober. Rovdjursinventeringen pågår fram till den sista mars. Under inventeringen säkras spår och spillning för att identifiera revir och föryngringar av varg och lodjur. För att bidra till inventeringen rapporteras alla spår efter rovdjur till länsstyrelsen www.skandobs.selänk till annan webbplats.

Varg

2018-09-26

Sänd era bilder på rovdjur från åtelkameran till länsstyrelsen. Åtelkameror är inte längre tillståndspliktiga för privatpersoner. Den som vill sätta upp en åtelkamera måste dock följa den nya dataskyddsförordningen och bland annat genast radera eventuella personuppgifter (tex människor som går förbi eller nummerplåt på en bil) som fångas av kameran. Lägg in dina rovdjursbilder på hemsidan https: www.skandobs.selänk till annan webbplats alternativt maila dem till Sodermanland@lansstyrelsen.se.

Vill du läsa mer om vad som gäller för åtelkameror:

https://www.naturvardsverket.se/regler-viltkameralänk till annan webbplats

 

 

2018-07-26

Under inventeringsperioden 2017/2018 konstaterade länsstyrelsen att det fanns ett revirmarkerande vargpar i ett område som nu kallas Ärlareviret i Södermanlands län. Vargspillning insamlad i reviret den 12 juni visar att tiken finns kvar i området.

Spillning från hanen har påträffats i Sjundareviret, senast analyserats från juni 2018.


2018-06-26

Den 24 juni gjorde Länsstyrelsen en besiktning av tre döda får norr om Gnesta. Länsstyrelsen kunde inte konstatera att fåren var rovdjursdödade. ”Det var svårt att tyda vad fåren har dött av” säger besiktningsmannen. Länsstyrelsen har konsulterat viltskadecenter och skickat in ett prov för DNA-analys från ett av de döda djuren.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping