Fårkurser i Mälar- Hjälmarregionen

Foto: Camilla Zilo

2018-2019 erbjuder länsstyrelserna i Mälar-Hjälmarregionen fårkurser. Projektets finansieras genom landsbygdsprogrammet.

Projektet kommer att innehålla en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna sker dagtid kl 9–15 och har olika teman som handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Med dessa kurser vill vi stimulera till ökad kunskap hos fårägare och därmed främja god djurvälfärd hos en betydelsefull grupp av betesdjur.

Här hittar du schemat för träffarna. Ulrika König och Theo Den Braver från Gård & Djurhälsan medverkar på alla träffar. På på vissa träffar medverkar medarebtare från länsstyrelsen.

Datum

Innehåll

15 augusti kl. 9.00-15.00

Fårens utfodring

13 sep kl. 9.00-15.00

Praktisk fårhälsa

20 nov kl. 9.00-15.00

Byggnader

5 dec kl. 9.00-15.00

Allmän fårhälsa

15 jan kl. 9.00-15.00

Fåråret 2019

 

Detta projekt har beviljats nationella medel ur Landsbygdsprogrammet 2014–2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.

 

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping