Djur i verksamhet

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi gör bland annat djurskyddskontroller och kontrollerar att djur transporteras på rätt sätt. Det är hos oss du söker tillstånd om du har verksamhet med djur eller vill visa upp djur offentligt.

Djurstallar

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Djurstallar

Verksamhet med djur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet. För andra sällskapsdjur (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring, om det är en större verksamhet med flera djur.

Verksamhet med djur

Transport av djur

Djur ska transporteras på ett säkert sätt och får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon enligt djurskyddslagstiftningen. Du som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerad hos Jordbruksverket samt ha ett transportörstillstånd.

Transport av djur

Hantera vilda djur och växter

Ska du konservera växter och djur, handla med levande växter och djur eller visa upp vilda djur i en djurpark? Då behöver du först söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Hantera vilda djur och växter

Visa upp djur offentligt

Om du driver en anläggning där djur visas upp offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detsamma gäller för djur som används som attraktion eller ”dekoration” i affärer och restauranger eller liknande verksamheter. Tillståndet krävs då djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För djur som omfattas av EU:s CITES-förordning, som reglerar handel med vilda djur och växter, kan det också krävas intyg från Jordbruksverket. Detta gäller till exempel många papegojarter.

Visa upp djur offentligt

Veterinär till offentlig tävling

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur krävs det oftast att en tävlingsveterinär är närvarande. Veterinären ska besiktiga deltagande djur och tävlingsområdet före start samt övervaka djurskyddet under hela tävlingen.

Veterinär till offentlig tävling

Biodling

Du som startar eller övertar biodling ska anmäla när verksamheten påbörjas. Alla som har bin ska anmäla uppställningsplats för bina vart tredje år. Anmälan görs till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Det finns några smittsamma bisjukdomar som kan vara bra att känna till för dig som håller på med biodling. Det är även viktigt att anmäla om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen. Anmälan av smitta görs till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Biodling

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroller av djurhälsopersonal. Kontrollerna görs för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Det handlar dels om förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men det handlar också om inkomna anmälningar om missförhållanden hos privatpersoner.

Djurskyddskontroller

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping