Bingo och lotteri

Från och med 1 november 2018 handlägger inte längre Länsstyrelsen nya ansökningar om tillstånd för bingo och lotteri.

1 januari 2019 får vi en ny spellag (2018:1138). Det innebär bland annat att den nya spelmyndigheten Spelinspektionen (nuvarande Lotteriinspektionen) kommer att ta över handläggningen av ansökningar om licens för bingo och lotterier från oss på Länsstyrelsen.

Enligt övergångsreglerna gäller följande:

  • Lotteriinspektionen kan pröva ansökningar enligt spellagen redan från den 1 augusti 2018.
  • Lotteriinspektionen kommer att hantera alla ansökningar från och med 1 november 2018.
  • Länsstyrelsen kommer att handlägga klart de ansökningar som kommit in före den 1 november 2018.

Bingo

Lotteriinspektionen hanterar alla nya ansökningar om licens för bingo för 2019.

 

Lotteri

Spelinspektionen hanterar ansökningar om licens för lotteri som ska bedrivas 2019 i flera kommuner. Om du ska arrangera ett lotteri i enbart en kommun ska du kontakta den kommunen.

Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett färre antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholm hanterar ärenden gällande bingo och lotteri för Södermanlands län.

Mer information om bingo och lotteri finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping