Bredband

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Södermanlands väg mot digitalisering

Digitala tjänster blir i allt högre grad en förutsättning för att individer, företag och offentliga organisationer ska kunna kommunicera och fungera effektivt. I takt med de nya möjligheter som digitaliseringen medför inom både privatliv och arbete, ökar också kraven på tillgången till en fungerande digital infrastruktur överallt i samhället.

I Sörmland vill vi att alla ska ha möjlighet att kunna ta del av tjänster, information och kommunikation på lika villkor. Därför har Länsstyrelsen och tidigare Regionförbundet Sörmland tillsammans med kommunerna arbetat fram en bredbandsvision och en handlingsplan för att öka digitaliseringen i regionen.

I publikationen Södermanlands väg mot digitaliseringöppnas i nytt fönster kan du läsa mer om vår vision och hur vi arbetar för en ökad digitalisering. Vi redogör för vår digitala strategi och berättar om flera av de aktiviteter som genomförts för att främja den digitala utvecklingen under de senaste åren. Ett sådant exempel är projektet som resulterade i att en digital lanthandel lanserades i Stavsjö.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping