Friluftsliv

Ideella organisationer och föreningar är viktiga för att vi ska kunna ha ett rikt friluftsliv och natur som är tillgänglig för alla. Sverige har tio mål för friluftsliv som ska uppnås till år 2020.

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet vill Länsstyrelsen arbeta tillsammans med ideella organisationer och föreningar.

Ledmarkering Stendörren

I vårt län finns mycket bra förutsättningar för friluftsliv. På och vid stora sjöar och sjösystem, åar, i skogsmarkerna och odlingslandskapet, vid Mälaren och i skärgården vid kusten. Det finns fina möjligheter att promenera eller motionera i naturen, plocka svamp och bär, fiska, vandra på vandringsleder, paddla kajak och kanot, bada, fika på en vacker plats eller grilla på iordningställda platser. Vintertid finns bra möjligheter att åka skidor när vädret vill eller skridskor på naturis.

Nationella mål för friluftslivet

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om målen:

  1. Tillgänglig natur för alla
  2. Starkt engagemang och samverkan
  3. Allemansrätten
  4. Tillgång till natur för friluftsliv
  5. Attraktiv tätortsnära natur
  6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
  8. Ett rikt friluftsliv i skolan
  9. Friluftsliv för god folkhälsa
  10. God kunskap om friluftslivet

Vem ansvarar för arbetet?

De ideella organisationerna och föreningarnas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat. Det personliga engagemanget för friluftsliv i natur- och kulturlandskapet är en stark drivkraft.

För goda möjligheter att förbättra friluftslivet lokalt är det viktigt med samarbete och dialog mellan myndigheter, kommuner, föreningar, företag och markägare.

Naturvårdsverket står för nationell samordning. På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Friluftslivsmålen hänger samman med arbete med fysisk samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, natur och miljö samt regional och lokal utveckling.

Så arbetar vi med friluftsliv

Länsstyrelsen arbetar för att förverkliga regeringens friluftspolitik genom att samordna och vägleda kommuner, föreningar med flera i länet. Länsstyrelsen arbetar också med kunskapsspridning om natur och friluftsliv.

De tio friluftsmålen handlar bland annat om att öka tillgängligheten till friluftsliv, öka tillgången till områden för friluftsliv och att arbeta för att friluftslivet bidrar till hållbar tillväxt och folkhälsa.

För att nå friluftsmålen berörs arbete med fysisk planering, folkhälsa, integration, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling och natur- och kulturmiljövård. Arbetet omfattar alltså många verksamhetsområden på Länsstyrelsen, i regionen och i kommunerna. Många föreningar och en del företag är engagerade inom friluftsliv och utövande av friluftsliv sker ofta på annans mark. Därför är det viktigt med samverkan för att nå friluftsmålen.

Friluftsliv i skyddade områden

På Länsstyrelsen arbetar vi också med skydd och skötsel av värdefulla naturområden, till exempel naturreservat. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med till exempel rullstol eller barnvagn. I andra reservat finns vandringsleder, rastskydd eller andra anordningar för friluftslivet.

Naturum i Stendörren drivs av Länsstyrelsen och ordnar bland annat guidade turer och utställningar om naturen i området.

Planera för friluftsliv

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv bland annat genom att arbeta med friluftsliv i fysisk planering.

Det finns vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv i fysisk planering på både Naturvårdsverkets och Boverkets hemsidor.

Hållbar tillväxt och utveckling genom friluftsliv

Friluftsliv och naturturism innebär att vi har naturen och landskapet som vår arena. Vi som rör oss i naturen med stöd av allemansrätten behöver ta hänsyn till naturvärden och till andra friluftsutövare och markägare.

Friluftsliv ger hälsa

För många människor innebär naturen avkoppling från vardagsstressen, lugn och ro och en källa för återhämtning. Undersökningar har visat att vistelse i naturen bidrar till att främja den fysiska hälsan och minska stress, stärka den kognitiva förmågan, förbättra den psykiska hälsan, underlätta social samverkan och främja fysisk aktivitet.


Nätverk för friluftsliv

Länsstyrelsen har skapat ett nätverk av intresserade aktörer inom friluftsliv från kommunerna, ideella föreningar, företag och andra myndigheter för att utveckla friluftslivet tillsammans. Är du intresserad att vara med så ta kontakt med Länsstyrelsens friluftslivssamordnare.

Aktuella bidrag och projekt

Lokala organisationer och föreningar kan söka LONA-bidrag för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt, i samverkan med kommunen.

Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Maria Rolf

Friluftslivssamordnare