Rovdjursinventering, från oktober till mars

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. Resultaten utgör grund för förvaltning av arterna, vilket bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder. Inventeringen av varg och lo i Södermanland sker framförallt genom spårning på snö och spillningsanalys. Länsstyrelsen samarbetar med jägare, allmänhet och olika intresseorganisationer.

Du kan hjälpa till!

Rapportera om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning genom att rapportera via Skandobs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller med hjälp av appen Skandobs Touch. På Skandobs kan du också se vad andra rapporterat. Det går även att ringa eller maila till länsstyrelsen i Södermanland.

  • Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (tex husnyckel eller snusdosa).
  • Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret.
  • Rapportera snabbt innan spåren försvinner!
  • Rapportera in bilder från webbkameror.

Från den 25 maj 2018 är åtelkameror inte längre tillståndspliktiga för privatpersoner. Den som vill sätta upp en åtelkamera måste dock följa den nya dataskyddsförordningen och bland annat genast radera eventuella personuppgifter som fångas på kameran. Vill du läsa mer https://jagareforbundet.se/jakt/jaktnyheter/2018/08/fritt-fram-for-viltkameror/ Länk till annan webbplats.

Spår kontrolleras i fält av en inventerare som har särskild utbildning för att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna kvalitetssäkras. Vid vissa tidpunkter kan det hända att länsstyrelsen måste prioritera och det görs utifrån vilken information länsstyrelsen har om förekomst sedan tidigare.

Alla observationer har betydelse för helhetsbilden av var rovdjuren rör sig och till vilka områden länsstyrelsen ska prioritera inventeringen. Spillning från varg kan analyseras för att försöka säkerställa art, kön och individ.

Spårstämplar

Varg

Vargens fyra tår är ofta symmetriskt placerade. Det betyder att de två mellersta tårna är lika långa, samt att de två yttre tårna är lika långa (men kortare än mellantårna). Stämpeln är mellan 8–11 cm lång (kloavtrycken ska inte räknas med i måttet). Detta gäller hunddjur och kan i Sverige exkludera andra arter (utom hunddjur) från spårstämpeln. För att skilja på spår från en varg och en stor hund fodras längre spårningar där gångart, steglängd och beteende kan studeras.

Bild på vargens spår

Lodjur

Lodjurets spårstämpel. Ett lodjursspår har vanligtvis avtryck av fyra tår utan klor. Spåret är omkring 7 till 9 cm långt och ganska runt. I tydliga spår kan man känna igen lodjursstämpeln på att den är asymmetrisk, de två mellersta tårna når olika långt fram i spåret. Det kan jämföras med din egen hand, om du håller den framför dig med tummen dold under handflatan.

Bild på lodjurets spår 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss