Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Samförvaltning av klövvilt

Södermanland är ett viltrikt län. Men de viltrika markerna innebär också utmaningar.

Viltets påverkan på landskapet samt jord- och skogsbruket är lokalt stor och det kan leda till skador. Viltstammarnas artsammansättning och utbredning har förändrats de senaste 20 åren. I dag finns lokalt täta populationer av vildsvin, dovhjort och kronhjort på många håll där det tidigare endast förekom älg och rådjur.

En hållbar viltförvaltning handlar till stor del om samverkan och dialog mellan berörda parter. Målet med förvaltningen är att kunna ha en välmående viltstam i balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. I förvaltningsplanen presenteras viktiga faktorer för att en långsiktigt hållbar flerartsförvaltning ska finnas i länet. Genom samförvaltningsplanen vill Länsstyrelsen bidra till att öka kunskapen inom området och göra det möjligt för fler att uppleva viltets värde.

Samförvaltningsplan för klövvilt i Södermanlands län Länk till annan webbplats.

Skötselplanmall för flerartsförvaltning Excel, 51.5 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping