Trumgräshoppa

Trumgräshoppan (Psophus stridulus) är en insekt som finns i södra Sverige. De senaste 100 åren har antalet lokaler där arten lever minskat kraftigt och arten hotas av utrotning i landet. Länsstyrelsen i Södermanland är nationell koordinator för det åtgärdsprogram som syftar till att skydda arten från att utrotas i Sverige.

Bilden visar en mörkt färgad trumgräshoppa som sitter på en sten. Gräshoppan smälter väl in mot stenens lav-täckta yta.

Hona av trumgräshoppa. Foto: Per Flodin.

Hotad av ett förändrat jordbrukslandskap

Trumgräshoppan finns spridd i Sveriges sydliga län upp till Dalarna, Västmanland och Uppland, förutom i Halland. Den rikligaste förekomsten finns i Södermanland och Östergötland.
Antalet lokaler där arten lever har under de senaste 100 åren minskat i antal med 70% och arten hotas av att försvinna från landet.
Hot mot arten är förändringar i jordbruk och markanvändning vilket leder till att lämpliga livsmiljöer försvinner.

Trumgräshoppan trivs i soliga och torra marker, gärna i södersluttningar. Avgörande för arten är att marken hävdas genom bete och arten hotas idag av att lämpliga ängsmarker växer igen.

Trumgräshoppan har dålig förmåga att sprida sig till nya platser. Det gör att dagens splittrade populationer av arten har ett lågt eller obefintligt utbyte av individer vilket kan leda till inavelsproblematik.

Bilden visar sluttande, hävdad ängsmark med sandområden som tränger fram.

Trumgräshoppans livsmiljö. Foto: Jan Sjöstedt.

Högljudd flykt

Namnet har de fått efter det trummande ljud hanarna ger ifrån sig då de flyger för att imponera på andra gräshoppor eller för att fly från hot. Hanarna har dessutom klarröda vingar som endast syns då de flyger.

Åtgärder för att gynna trumgräshoppan

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med att skydda och restaurera ängsmarker för att trumgräshoppan fortsatt ska hitta lämpliga livsmiljöer.
I samarbete med Nordens Ark har ett uppfödningsprojekt startats där trumgräshoppor ska födas upp i fångenskap för att senare kunna återutsättas i det vilda och på så vis stärka och sprida bestånden.

Kontakt