Stortapetserarbi, storkägelbi & thomsonkägelbi

Stortapetserarbi (Megachile lagopoda) fanns tidigare spridd i de södra delarna av landet. Idag har arten blivit mer sällsynt på grund av att levnadsmiljöer och födokällor försvinner. Arten är även kopplad till två andra arter av bin, storkägelbi (Coelioxys conoideus) och thomsonkägelbi (Coelioxys obtusispina) som är boparasit i stortapetserarbiets boceller. Dessa är i behov av stortapetserarbin för att kunna fortplanta sig. Länsstyrelsen i Södermanlands län är nationell koordinator för det åtgärdsprogram som syftar till att skydda stortapetserarbiet samt dess två boparasiter från att utrotas. Arterna förekommer dock inte i Södermanland.

Bilden visar en närbild av ett stortapetserarbi på en blomma.

Stortapetserarbi. Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kontakt