Skräntärna

I Östersjöområdet hittar vi större delen av Europas population av skräntärna (Hydroprogne caspia). De senaste 50 åren har den svenska populationen halverats. Länsstyrelsen i Södermanlands län är nationell koordinator för arbetet med Skräntärnans åtgärdsprogram vilket syftar till att skydda arten från att utrotas i landet.

Bilden visar en vuxen skräntärna som flyger. Bilden ä tagen på fågelns undersida.

Skräntärna i flykten. Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Hotad av minken

Skräntärnan lever på alla världens kontinenter förutom i Sydamerika. Större delen av Europas population hittar vi i Östersjöområdet. I Sverige häckar arten endast på en handfull skär utmed kusten vilket gör att arten är mycket utsatt. De senaste 50 åren har den svenska populationen halverats, framförallt i och med den invasiva minkens framfart. Minken kan störa eller till och med utplåna kolonier. Ökningen av antalet havsörnar tros också kunna vara en anledning till beståndets nedgång. Skräntärnan är också utsatt för miljögifter, framförallt i de områden där de övervintrar. År 2019 fanns det 511 par i Sverige. Länsstyrelsen i Södermanlands län är nationell koordinator för arbetet med Skräntärnans åtgärdsprogram vilket syftar till att skydda arten från att försvinna.

Världens största tärna

Skräntärnan är den största arten av tärna och kan ha ett vingspann på upp emot 140 cm och en kroppslängd på över 50 cm. Typiskt för arten är dess ljusa kropp, svarta hätta och blodröda näbb som används för att fånga fisk efter att ha dykt ner i vattnet från hög höjd. Skräntärnor kan flyga mycket långt på jakt efter fisk, ofta flera mil från deras häckningsplats. De letar gärna efter föda i sjöar och havsvikar där vattnet är lugnare än ute i öppna skärgården.

Bilden visar en koloni med skräntärnor på en klippa i vattnet. Det finns både vuxna och ungar med i bilden, några fåglar flyger medan andra står på klippan.

Skräntärnor. Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands Län.

Tuff långdistansflygare

Skräntärnan häckar på skär utmed kusten där viktiga områden finns i Uppland och Södermanland. Efter att ha återvänt till Sverige med vårens ankomst lägger honan upp till 3 ägg i ett enkelt bo på marken. Föräldrarna hjälps åt med att ta hand om ungarna som efter två månader är flygfärdiga och redo att lämna boet och förbereda sig inför höstens långa flytt över Saharas öken för att nå Nigerdeltat i västra Afrika där de spenderar vintern.

Åtgärder för att skydda skräntärnan

Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar med att bland annat skrämma havsörn från skräntärnekolonier med hjälp av fågelskrämmor samt bedriva skyddsjakt på mink i häckningsområden. Länsstyrelsen övervakar även bestånden och följer vissa individer med GPS-sändare för att få bättre kunskap om artens beteende.

Skräntärnor på en klippa i vattnet.

Skräntärnor. Foto: Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kontakt