Skalbaggar på nyligen död tall

Vissa arter av skalbaggar är beroende av döende eller nyligen döda tallar där barken är intakt. Deras avkomma utvecklas nämligen i innerbarken med levande vävnad, det som kallas för floemet. På grund av förändrat skogsbruk hotas flera arter av utrotning. Länsstyrelsen i Södermanlands län är nationell koordinator för det åtgärdsprogram som är framtaget för att skydda nio av dessa arter från utrotning.

Bilden visar en närbild av Linjerad plattstumpbagge på en trädstam.

Linjerad plattstumpbagge (Platysoma lineare). Foto: Stanislav Snäll.

Hotade doldisar

Förändringar i skogsbruket och skogsmiljön har gjort det tufft för de skalbaggar som är beroende av döende eller nyligen döda, stående tallar. Tallskogarna i dagens produktionsskogar är mer täta än vad de tidigare varit vilket gör att mindre solljus når ned för att värma upp stammarna, något som är mycket viktigt för de skalbaggar som växer upp som larver i innerbarken (floemet) på nyligen döda tallar. Den akuta situationen för dessa insekter är hos många okänd, kanske för att de lever stora delar av sitt liv dolda under barken.

Länsstyrelsen arbetar, i samverkan med skogsägare, bland annat med att fälla tallar och skada stående träd för att gynna de insekter som är beroende av nyligen döda tallar.

Arterna i åtgärdsprogrammet

  • Kantad kulhalsbock (Acmaeops marginatus) Starkt hotad (EN)
  • Cholodkovskys bastborre (Carphoborus cholodkovskyi) Nära hotad (NT)
  • Tolvtandad barkborre (Ips sexdentatus) Starkt hotad (EN)
  • Avlång barkborre (Orthotomicus longicollis) Sårbar (VU)
  • Smal Skuggbagge (Boros schneideri) Starkt hotad (EN)
  • Tallgångbagge (Carylon impressum) Sårbar (VU)
  • Tallbarksvartbagge (Corticeus fraxini) Sårbar (VU)
  • Avlång barksvartbagge (Corticeus lonulus) Starkt hotad (EN)
  • Linjerad plattstumpbagge (Platysoma lineare) Nära hotad (NT)


BIlden visar flera små larver som lever under trädets bark.

Larv av smal skuggbagge (Boros schneideri). Foto: Petter Bohman.

Kontakt