Fiskerinäringen

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen omfattar yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket och fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till fiskeverksamhet med anledning av covid-19

 

Du som har fiskeverksamhet kan få stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19.

Stödet kan sökas av dig som är innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havsfiske eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19 utbrottet. För insjöfisket gäller att fartyget uteslutande ska ha fiskat i insjövatten under 2018 och 2019. Uppfyller du gällande regler kan du söka ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet under perioden 16 juni-15 september 2020. Du kan söka stödet under perioden 15 juli-31 augusti. Perioden kan komma att förlängas.

Du kan läsa mer om villkor för stödet, hur du söker och räkna ut hur mycket du kan få i stöd hos Jordbruksverket.

Information hos Jordbruksverket om stödetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping