Fågelinfluensa i Södermanland

Fyra höns i olika färger står eller ligger nära varandra ute i naturen.

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Sverige, både hos vilda och tama fåglar. I Södermanland har smitta konstaterats hos vilda fåglar. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tama fåglar mot smitta.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tama fåglar mot smitta.

Utbrott i Södermanland

  • 2021-04-09: Duvhök i Eskilstuna kommun
  • 2021-04-01: Berguv i Nyköpings kommun
  • 2021-04-01: Svan i Oxelösunds kommun
  • 2021-03-16: Svanar i Trosa kommun

Vid ett eventuellt utbrott hos tama fåglar behöver Länsstyrelsen Södermanland komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i närområdet. Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till vårt kostnadsfria fjäderfäregister.


Hur hålls fåglarna?
Hur hålls fåglarna?


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Uppgifterna kan även komma att användas i samband med andra smittsamma djursjukdomar.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglarlänk till annan webbplats

Restriktionsområden

I flera län finns i dag restriktionsområden med den högsta skyddsnivån, Södermanland är i nuläget inte ett av dem länen. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige samt kartor över aktuella restriktionsområden.

Mer information på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping