Fågelinfluensa i Södermanland

Fyra höns i olika färger står eller ligger nära varandra ute i naturen.

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år i Sverige och i Europa. Ofta drabbas vilda fåglar men vissa år sprider sig fågelinfluensan till tamfåglar.

Fågelinfluensasäsongen 2021–2022 (1 oktober 2021- 30 september 2022) har varit den hittills allvarligaste fågelinfluensasäsongen i Europa och totalt 47,7 miljoner fåglar har avlivats på drabbade anläggningar. Till skillnad mot tidigare år, har det i år i Sverige varit en stor smittspridning av fågelinfluensa hos vilda fåglar också under sommaren. I vanliga fall är smittspridningen låg under sommaren, för att öka under hösten.

Nya restriktioner för att minska risken för fågelinfluensa

Vi har nu kommit in i en kritisk tid för spridningen av fågelinfluensa. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt följer utvecklingen och den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att från och med 16 november upprätta ett så kallat högriskområde för fågelinfluensa, där Södermanland ingår.

Syftet med beslutet är att med hjälp av införda restriktioner minska risken för smittspridning av fågelinfluensa från vilda fåglar till fjäderfän och andra fåglar som hålls i fångenskap.

Södermanlands län ingår i högriskområdet och det innebär alltså restriktioner för dig som håller fåglar i länet, bland annat att alla fjäderfän ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

 • Höns som hålls för kommersiellt bruk ska hållas inomhus och ingen utevistelse är tillåten
 • Hobbyhöns (där ingen försäljning av ägg eller andra produkter sker) får gå utomhus men måste vara inhägnade och får inte gå fritt
 • Fåglar som får hållas inhägnade utomhus ska få mat och vatten inomhus eller under tak
 • Utställningar, tävlingar, marknader och liknande där fåglar sammanförs är förbjudna

Det finns flera andra restriktioner och också undantag för vissa typer av fåglar. Vi uppmanar alla som håller fjäderfän att bekanta sig med restriktionerna på Jordbruksverkets webbsida och följa dem, så minskar vi risken för smittspridning till våra tamfåglar.

Restriktionerna kan förväntas gälla under hela vinterhalvåret och in på våren 2023. Förra säsongen hävdes de den 29 april.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minska risken för smitta

Viruset cirkulerar bland vilda fåglarna och det är viktigt att du arbetar förebyggande för att dina fåglar ska vara friska. Allmänna tips för smittskydd är att:

 • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
 • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
 • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
 • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
 • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
 • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
 • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
 • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

Läs mer i länkarna nedan om vad du kan göra.

Arbeta förebyggande och minska risken för smitta (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda dina fjäderfän mot fågelinfluensa (SVA.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södermanlands fjäderfäregister

Vid ett eventuellt utbrott hos tama fåglar behöver Länsstyrelsen Södermanland komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i närområdet. Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till vårt kostnadsfria fjäderfäregister.


Hur hålls fåglarna?
Hur hålls fåglarna?


Så hanterar vi dina personuppgifter

Uppgifterna kan även komma att användas i samband med andra smittsamma djursjukdomar.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping