Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Newcastlesjuka och duvpest

Fyra höns i olika färger står eller ligger nära varandra ute i naturen.

Newcastlesjuka är en mycket smittsam och allvarlig virussjukdom som drabbar fjäderfä.

Förekomsten av duvpest ligger enligt SVA på en normal nivå i nuläget och sjukdomsfall uppträder sporadiskt bland vilda duvor. Symptom hos duvor är rörelsesvårigheter och vridning av halsen, törst och diarré. Ofta hittar man drabbade duvor döda utan sjukdomstecken. Viruset kan smitta andra fågelarter och hos hönsfåglar ge upphov till den allvarliga smittan newcastlesjuka. Alla som håller fågel i länet uppmanas att vara extra uppmärksamma.

Konstaterade fall i Södermanland:

  • December 2022, Vingåker
  • Januari 2023, Eskilstuna

Varken duvpest eller newcastlesjuka smittar människor förutom i undantagsfall med tät kontakt och kan då ge ögoninflammation. Symptomen på newcastlesjuka hos hönsfåglar kan se olika ut. Ofta märker man bara en minskning i äggproduktion och ökad förekomst av ägg utan skal. I de fall djuren visar ytterligare symtom på sjukdom ses problem med andning och/eller hosta, ibland även diarré. Man kan också se förlamning av vingar och ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång.

Om en gård drabbas av newcastlesjuka så måste, precis som vid fågelinfluensa, alla fåglar avlivas och äggen destrueras. I början på november konstaterades ett utbrott i Östergötland i en besättning med 14 000 värphöns.

Alla som håller fågel i länet uppmanas att vara extra uppmärksamma på sjukdomstecken i besättningen och kontakta veterinär om sådana uppstår. Det är viktigt att minska direkt och indirekt kontakt mellan de egna fåglarna och vilda fåglar och att följa de restriktioner som gäller i länet på grund av risken för fågelinfluensa. Dessa restriktioner minskar också risken för newcastlesjuka i besättningen.

Södermanlands fjäderfäregister

Vid ett eventuellt utbrott hos tama fåglar behöver Länsstyrelsen Södermanland komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i närområdet. Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till vårt kostnadsfria fjäderfäregister.


Hur hålls fåglarna?
Hur hålls fåglarna?


Så hanterar vi dina personuppgifter

Uppgifterna kan även komma att användas i samband med andra smittsamma djursjukdomar.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss