Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Afrikansk svinpest

Ett vildsvin står i ett grönskande buskage och tittar fram.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och nu har smittan konstaterats hos vildsvin i Västmanland. Ett utbrott av afrikansk svinpest kan leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk. För att förhindra spridning till Södermanland måste vi hjälpas åt.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest drabbar både tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen är dödlig för djur, men smittar inte människor. Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och idag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Sjukdomen har spridit sig i flera östeuropeiska länder och även i länder som Italien, Belgien och Tyskland. Den 6 september bekräftades att upphittade döda vildsvin i Västmanland drabbats av viruset.

I Södermanland finns inga konstaterade fall av afrikansk svinpest men länets täta vildsvinspopulation gör att det finns en risk att smittan introduceras i länet. Viruset kan överleva lång tid i biologiskt material vilket gör att smittan kan färdas långa sträckor med till exempel lastbilar från smittade områden. Det är i dagsläget viktigt att vara uppmärksam på sjuka eller döda vildsvin i skog och mark eller om du som grisägare upplever att djuren är sjuka.

Inom EU arbetar man intensivt med olika åtgärder för att begränsa och bekämpa afrikansk svinpest. Medlemsstaterna förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittan, bland annat genom ökad medvetenhet i samhället samt genom långsiktiga strategier för förvaltning av vildsvinspopulationen.

Arbeta förebyggande

I dagsläget går det att arbeta förebyggande på flera sätt. Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap som varit i kontakt med smittat material.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter djupfrysning. Därför är det viktigt att inte lämna kvar matrester på marken efter en picknick eller på rastplatsen. Se till att slänga matresterna i ett stabilt sopkärl med ordentlig förslutning.

Om man har varit utomlands är det viktigt att tänka på att rengöra sin utrustning (såsom skor och redskap) innan man går ut i skog och mark i Sverige.

Rapportera in misstänkta fall

Veterinärer bör vara extra uppmärksamma och rapportera enligt ordinarie rutiner för epizootier, det vill säga allvarliga och utbredda smittsamma djursjukdomar. Som djurägare ska man kontakta sin veterinär vid misstanke om att grisar blivit sjuka.

Privatpersoner som har gris, till exempel minigris, som sällskapsdjur måste registrera och märka djuret enligt reglerna för märkning av grisar. Skulle du påträffa ett dött vildsvin i naturen ska du rapportera detta till Statens vetrinärmedicinska anstalt. För att kunna agera snabbt om vi får hit smittan är det viktigt att alla misstänkta fall bland vildsvin och tamgrisar rapporteras in.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
  • Mata inte grisar med matrester
  • Kompostera matavfall i slutna behållare
  • Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
  • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, via länken Rapportera vilt eller telefon 018–67 40 00
  • Rapportera vilt hos SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter vistelse i skog och mark utomlands, exempelvis jakt:

  • Var noga med rengöring av utrustning, kläder, skor och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Utrustning kan saneras genom att ligga i bastu, över 60 grader i 30 minuter.
  • Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.
  • Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker gård med grisar, hanterar foder för vildsvin eller besöker utfodringsplats för vildsvin.
  • Rengör även utrustning, halsband, västar och liknande om du haft med dig jakthund utomlands. Tvätta även hunden ren.

Frågor och svar om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (African swine fever, ASF) är en virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Den kommer ursprungligen från Afrika söder om Sahara och har sedan introduktion till Georgien 2007 etablerat sig och spridit sig i Europa och Asien. Det första fallet i EU påvisades 2014.

Sjukdomen är mycket allvarlig och både tamgrisar och vildsvin blir mycket sjuka och dör vanligen inom fem till tio dagar. Det förekommer att smittade grisar dör mycket snabbt innan de uppvisat några symtom. De symtom man kan se är bland annat hög feber, upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga djur kan stöta bort sina foster.

Neurologiska symtom med okoordinerad och ostadig gång kan också förekomma. Andningssvårigheter, kräkningar, diarré och blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses. Både tamgrisar och vildsvin uppvisar samma symtom.
Det finns inget botemedel mot sjukdomen och inte heller något godkänt vaccin.

Sjukdomen är dödlig för djur, men smittar inte människor. Ett utbrott av ASF i Södermanland skulle leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk.

Viruset sprids vid direktkontakt mellan grisar/vildsvin men även indirekt via till exempel människor, fordon och redskap. Den smittspridning som skett i Europa och Asien under de senaste 10 åren visar att människan spelar en roll i spridningen av viruset då smittan plötsligt uppkommit i områden långt ifrån smittade populationer vilket tyder på att viruset har färdats med transporter.

Viruset överlever länge i organiskt material så som blod och andra produkter från djur. Livsmedel som ej är upphettade utgör en risk då viruset kan överleva i flera år i saltade, torkade och frysta produkter.

ASF är en så kallad epizootisjukdom vilket innebär att det är en allvarlig smittsam djursjukdom som vid utbrott ska hanteras enligt en specifik epizootilagstiftning. Om sjukdomen skulle drabba en tamgrisbesättning leder det till att gården spärras och hela besättningen avlivas.

För att förebygga ett utbrott bland tamgrisar är gårdens biosäkerhet och smittskyddsrutiner av största vikt. Se till att hålla borta skadedjur och var noga med klädbyte och handtvätt innan man går in till besättningen. Det är också viktigt att de som arbetar med grisar inte besöker andra grisbesättningar eller kommer i kontakt med vildsvin utan att tillse en säker smittskyddsrutin. Det är viktigt att vildsvin inte kommer i kontakt med tama grisar om man har sina grisar utomhus. Grisar ska inte matas med matavfall.

Man bör aldrig slänga matrester i naturen och se till att kasta matavfall i ett sopkärl som inte kan nås av vildsvin. Man ska inte ta med sig köttprodukter eller obehandlade jakttroféer från utlandet hem till Sverige. Om man är ute i skog och mark utomlands ska man tvätta sina kläder och skor och gärna värmebehandla dem genom att lägga dem i en bastu eller liknande för att avdöda eventuella virus, innan man går ut i naturen i Sverige. All jaktutrustning inklusive jakthunden ska rengöras efter jakt utomlands.

Vid import av foder och strö till Sverige är det viktigt att det har lagrats på rätt sätt om det kommer från länder med ASF.

Allmänheten uppmanas också att rapportera fynd av döda eller sjuka vildsvin till SVA. På rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats. kan man lägga in koordinater där man påträffat döda/sjuka vildsvin.

Om ett utbrott av ASF skulle konstateras bland vildsvin i Sörmland kan det få stor påverkan på både gris- och jaktverksamhet. Det smittade området kommer att spärras av i olika zoner vilket kan innebära att jakten på samtliga viltarter förbjuds inom restriktionsområdet under en viss tid, vilket kan leda till konsekvenser för flera andra verksamheter, så som lantbruk och skogsbruk. Det kan bli aktuellt att förbjuda transporter med grisar i området samt handelsrestriktioner med drabbat område. Ett utbrott med ASF bland vildsvin drabbar således många olika verksamheter på landsbygden och det kan även drabba allmänheten genom förbud att vistas i skog och mark i restriktionszonerna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss