Begränsningar för fritids- och kulturverksamhet

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Det finns ett antal åtgärder som verksamheter inom fritids- och kulturverksamhet behöver genomföra för att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.

Åtgärder för alla gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjes-, djur- och temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar

 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal besökare för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och hitta system för att följa upp det.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder för gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar

 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Åtgärder för nöjesparker, djurparker, temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar

 • Utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Allmänna råd för fritids- och kulturverksamheter

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig
 • informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

Informationsmaterial för verksamhetsutövare

Checklista för verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet Pdf, 50 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet Pdf, 180.7 kB.

Informationsblad på andra språk

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på arabiska Pdf, 289.5 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på dari Pdf, 315.9 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på engelska Pdf, 311.7 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på finska Pdf, 229.7 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på franska Pdf, 288.8 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på kurmanji Pdf, 294.2 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på serbiska BKS Pdf, 272.2 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på somaliska Pdf, 262.4 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på persiska (farsi) Pdf, 261.9 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på thai Pdf, 98.8 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på tigrinja Pdf, 121.7 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på turkiska Pdf, 198.1 kB.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom fritids- och kulturverksamhet på tyska Pdf, 285.3 kB.

Översättningar på fler språk kommer.

Tillsynsvägledning för verksamhetsutövare

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en vägledning för dig som är verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är minst en meter mellan sällskap ett rimligt avstånd för att undvika trängsel i en lokal, i ett utrymme eller på ett område. Verksamhetens ansvar innebär att besökare/deltagare ska ges förutsättningar att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, även när de står upp eller rör sig i lokalen/området/utrymmet.

Ett avstånd om en meter har två huvudsyften: dels att skydda människor från direkt exponering av smitta, dels att undvika trängsel i lokaler/utrymmen/områden.

När till exempel två personer i olika sällskap sitter bredvid varandra med ett mellanrum är minst en meters avstånd mellan personernas axlar rimligt. Avståndet till personen framför kan mätas från knä till nacke/rygg.

Det framgår av begränsningsförordningen att den som bedriver verksamhet ska begränsa antalet kunder, besökare eller deltagare och vidta övriga smittskyddsåtgärder i syfte att undvika trängsel och förhindra smittspridning.

Hur denna begränsning sker rent faktiskt ansvarar verksamhetsutövaren för och kan därför välja att använda den modell som tidigare var föreskriven eller annat sätt.

Information till kunder/besökare om hur risken för smittspridning kan förhindras bör vara väl synlig och framförallt innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Se Folkhälsomyndighetens tabell som visar hur många som får delta vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler:

Tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Guidade visningar på exempelvis museer, konsthallar och andra platser för fritids- och kulturverksamheter, bör anpassas så att deltagare kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra samt anpassas så att man kan säkerställa att trängsel inte uppstår.

Andra typer av guidade visningar, exempelvis historiska vandringar, kan i vissa fall ses som allmänna sammankomster.

För mer information om vad som gäller för allmänna sammankomster, se sidan ”Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.

Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala.

Om läger och cuper sommaren 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjes-, djur- och temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar samt tivolianordning eller liknande attraktioner omfattas av begränsningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. När regeringen eller annan myndighet fattar beslut kan det omfatta en, flera eller alla exempel inom fritids- eller kulturverksamheter. Detta anges i förordningar, föreskrifter eller beslut.

Yogaklasser är en fritidsaktivitet som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Därmed ska verksamhetsutövaren se till att begränsa antalet besökare i lokalen på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

En dansskola som är öppen för allmänheten omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen och de begränsningar som anges för fritids- och kulturverksamhet, oavsett vilken anläggning eller lokal dansen bedrivs i.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att genomföras stegvis.

Det gäller både åtgärderna för privatpersoner och åtgärderna för verksamheter.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Många regler kvarstår men vissa lättnader infördes den 1 och 15 juli enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner och Folkhälsomyndighetens plan för anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Sammanfattning av reglerna som infördes 1 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av reglerna som infördes 15 juli på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping