Stiftelser

Har du bildat en stiftelse? Här finns bland annat information om hur du registrerar och förvaltar den samt vilka lagar som gäller för stiftelser.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt syfte. Den bildas genom att pengarna lämnas i ett gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. Insamlingsstiftelser samlar in pengar efter ett upprop av stiftaren. En styrelse eller förvaltare har ansvaret för att ta hand om pengarna.

Det finns fem olika stiftelseformer:

  • vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensionsstiftelser
  • personalstiftelser.

Sök stiftelser

Du kan söka efter registrerade stiftelser i Länsstyrelsens stiftelsesök. Här finns bland annat uppgifter om stiftelsernas ändamål, styrelseledamöter och revisorer.

Länsstyrelsernas stiftelsesöklänk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar med anledning av covid-19

Nej, årsredovisningen ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tidpunkten är reglerad i lag och Länsstyrelsen kan inte lämna anstånd eller dispens från det kravet.

Ja, om stiftelsen tagit fram årsredovisningen i elektronisk form kan den skrivas under med avancerad elektronisk underskrift. Det framgår av årsredovisningslagen. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända.

Årsredovisningslag (1995:1554) 2 kapitlet 7 § på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Ja, styrelseprotokoll får skrivas under med avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända. Styrelseprotokoll ska skrivas under av den som varit protokollförare. Det ska även justeras och skrivas under av ordföranden om inte denne har fört protokollet.

Stiftelselag (1994:1220) 1 kapitlet 9 § på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Om inte stiftelsens föreskrifter säger annat kan styrelsen hålla möte över telefon eller exempelvis genom en digital mötestjänst, om de som har rätt att delta går med på det. Protokoll ska föras och skrivas under av protokollföraren och ordförande om inte denne har fört protokollet. Om flera ledamöter ska skriva under protokollet kan det skickas mellan ledamöterna så att det blir en ”fysisk” underskrift av alla.

Hur registrerar jag en stiftelse?

När du har bildat en stiftelse ska du anmäla den för registrering hos Länsstyrelsen, som också har tillsyn över stiftelser.

Anmälan om registrering skickar ni till Länsstyrelsen senast sex månader efter det att stiftelsen bildades. Stiftelser som ska utöva näringsverksamhet måste registreras innan näringsverksamheten påbörjas. Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som anmäler stiftelsen för registrering.

Hur förvaltar jag en stiftelse?

När du förvaltar en stiftelse behöver du följa stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning. Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser.

Det är ett krav att lämna in årsredovisning.

Hur avvecklar och avregistrerar jag en stiftelse?

En stiftelse kan upphöra eller behöva avvecklas av olika anledningar.

Beställ registreringsbevis via e-tjänst

Delta i undersökning om e-tjänsten för att förbättra tillgängligheten

Vi på Länsstyrelsen vill förbättra vår tillgänglighet för dig som beställer registreringsbevis. Vi genomför därför en undersökning för att få veta hur du använder e-tjänsten. Vi är tacksamma om du kan ta dig tid att besvara fyra korta frågor.

Besvara snabb enkät om e-tjänsten för att beställa registreringsbevislänk till annan webbplats

Beställ registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst (registreringsbeviset kostar 225 kronor):

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Bidrag från Södermanlands stiftelser

Stiftelser du kan söka bidrag från på Länsstyrelsen i Södermanlands län.öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

Läs mer om stipendier och Länsstyrelsens stiftelsedatabasöppnas i nytt fönster.

Har du frågor om stiftelser? Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett mindre antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholm hanterar ärenden gällande stiftelser för Södermanlands län.

Mer information om stiftelser finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping