Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Ansökan om förordnande som vigselförrättare i Södermanland län

 

Att vara förordnad som vigselförrättare innebär att du företräder det allmänna och också att du står till förfogande för allmänheten.

Du ska vara:

  • beredd att viga såväl personer med olika kön som med samma kön
  • vara införstådd med att uppdraget inte får ske i kommersiellt syfte
  • vara införstådd med att förordnandet inte får användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan komma att förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattning

Behovet av vigselförrättare samt din kunskap och lämplighet avgör om vi beviljar din ansökan. För att ansöka om förordnande ska du vara folkbokförd i Södermanland.

Länsstyrelsen är mycket restriktiv till förordnande av vigselförrättare vid enstaka tillfälle då det krävs särskilda skäl.

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping