Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida ut askan.

Information med anledning av covid-19

Begär anstånd om senare kremering

Kremering av den avlidna personen ska ske inom en månad från dödsfallet. Är det inte möjligt att ordna med kremering inom en månad kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd om senare kremering hos Skatteverket.

Anstånd om senare begravning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Anstånd om senare askspridning vid kremering

Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Är det av någon anledning efter kremering inte möjligt att ordna med spridning av askan inom ett år från kremeringen kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan. Sådant anstånd kan meddelas om det finns särskilda skäl för det.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

  • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
  • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.
  • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också behöva skicka med:

  • En fullmakt för eventuellt ombud.
  • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Ansök om att strö ut aska i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

I e-tjänsten behöver du lämna in dokument digitalt.

Länsstyrelsen i Stockholms län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län och Västmanlands län.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Vi utreder ditt ärende.
  3. Vi fattar beslut i ärendet.
  4. Du får beslutet hemskickat.
  5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm