Begravningsplatser

Trossamfund och stiftelser som vill anordna enskilda begravningsplatser ansöker om tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

En enskild begravningsplats är en begravningsplats som inte anordnas av Svenska kyrkan eller en kommun. Enskilda begravningsplatser kan anordnas av ett trossamfund eller en stiftelse.

Som trossamfund eller stiftelse behöver ni ett tillstånd för att skapa en enskild begravningsplats. Det tillståndet ansöker ni hos oss på Länsstyrelsen.

Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen i Stockholm

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett mindre antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Stockholm hanterar ärenden gällande lönegbegravningar för Södermanlands län.

Mer information om begravningar finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm