Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

27- 28 aug 2022 klocka 11.00 - 15.00

Vattendagarna

Två barn med håvar

Foto: Helena Herngren

Under två dagar uppmärksammar vi det livsviktiga ämnet vatten. Genom presentationer, spännande aktiviteter, utställningar och guidade turer får du veta mer om vattnet som resurs, vattenverksamhet och åtgärdsprojekt i länet, hur vi hindrar näringsläckage från jordbruk och mycket mer. Du får också lära dig att rena vatten, titta på djur och växter från Östersjön och följa med till reservatets fiskräknare.

Deltagande aktörer: Likstammens Miljövänner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Civilförsvarsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, FN-föreningen i Nyköping, Rotary och flera av Länsstyrelsens handläggare inom vatten- och jordbruksfrågor. Fler aktörer och aktiviteter kan tillkomma.

Program

Program Lördag 27 augusti

11.00-15.00: Aktiviteter som pågår hela dagen:

 • Informationsbord utanför naturum med Likstammens Miljövänner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, FN-föreningen i Nyköping och Rotary.
 • Lär dig rena vatten med Civilförsvarsförbundet.
 • Vattenväxtutställning med naturum.
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar om:
  Vattenverksamhet: Ska du bygga, anlägga eller gräva där det är blött? Då är det troligtvis en anmälningspliktig vattenverksamhet, kom och hälsa på oss på Stendörren så berättar vi mer!
  Vi berättar också om åtgärdsprogram för hotade arter, vattenhinder, miljöövervakning och projektet LIFE IP Rich Waters
  11.00-11.45: Håvning med naturums personal

11.30-12.00: Presentation vid eken: Likstammens Miljövänner berättar om restaureringsprojekt i Vedaån och andra projekt

12.00-12.30: Presentation vid eken: Länsstyrelsen berättar om projektet Greppa näringen

12.30-13.00: Presentation vid eken: FN-föreningen i Nyköping presenterar sin verksamhet

13.00-13.30: Presentation vid eken: Jenny Jochnick från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund berättar om LEVA-arbetet som startade 2019, en projektform där de arbetar tillsammans med lantbrukare och markägare för att förhindra växtnäringsläckage.

13.30-14.00: Guidad tur om Östersjön med naturums personal (inne på naturum)

14.00-15.00: Guidad tur till fiskräknaren (promenad från naturum till Ålviken i Stendörrens naturreservat)

14.30-15.15: Håvning med naturums personal

14.30-15.00: Presentation vid eken: Statusrapport från miljöövervakningen: miljögifter i våra vatten

Program Söndag 28 augusti:

11.00-15.00: Aktiviteter som pågår hela dagen:

 • Informationsbord utanför naturum med Likstammens Miljövänner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, FN-föreningen i Nyköping och Rotary.
 • Lär dig rena vatten med Civilförsvarsförbundet.
 • Vattenväxtutställning med naturum.
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar om Åtgärdsprogram för hotade arter, vattenhinder, miljöövervakning och projektet LIFE IP Rich Waters.
  11.00-11.45: Håvning med naturums personal

11.30-12.00: Presentation vid eken: Likstammens Miljövänner berättar om restaureringsprojekt i Vedaån och andra projekt

12.00-12.30: Presentation vid eken: Lantbrukarnas Riksförbund berättar om Greppa näringen

12.30-13.00: Presentation vid eken: FN-föreningen i Nyköping presenterar sin verksamhet.

13.00-13.30 Presentation vid eken: Anneli Carlén berättar om Vattenvårdsförbundet och hur de jobbar.

13.30-14.00 Guidad tur om Östersjön med naturums personal (inne på naturum)

14.00-15.00: Guidad tur till fiskräknaren (promenad från naturum till Ålviken i Stendörrens naturreservat)

14.30-15.15: Håvning med naturums personal

14.30-15.00: Presentation vid eken: Statusrapport från miljöövervakningen: miljögifter i våra vatten

VAR:
Naturum Stendörren
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Naturum

Telefonnumret är aktivt under säsong maj till september. Övrig tid telefonsvarare.