Tyvudden

I Tyvuddens havsmiljöer finns både hårda bottnar av hällar och block och mjuka bottnar med sand och grus. På land finns fina lövskogsmiljöer med en del riktigt gamla ekar och tallar. Här och var brer hassellundar ut sig.

På ön Trigöta finns gammal skog. Foto: Maria Rolf.

Tyvudden är ett skärgårdsområde med en fastlandsdel samt två större öar, Hjälmgarnsö och Trigöta, ett tiotal mindre öar och ett större vattenområde.

Det finns en del strövstigar i området men mest får du ströva på egen hand. Med båt kan du besöka de stora öarna och kanske hitta en egen kobbe för en rast.

På flera platser på Trigöta finns möjligheter att gå iland. På ön finns en varierad skog med flerhundraårig tallskog och många olika lövträd. Du kan föreställa dig hur tidigare generationer brukat markerna och fiskat och jagat. Både på Hjälmgarnsö och Trigöta finns lämningar av tidigare bebyggelse.

Fastlandsdelen har en enastående vårblomning med blåsippor, liljekonvalj och gullvivor och på sommaren blir lunden mer sluten av lövverket.

Fina skogs- och havsmiljöer

Naturvärdena finns i form av lövskogar, blandskog, barrskog, hassellundar och marina områden i havet. På fastlandet är det mest lövskogar och mitt i området finns även en åkermark.

Runt öar och kobbar finns hårda bottnar av hällar och block. Blåstång och rödalger täcker ofta de hårda bottnarna. I grunda vikar och grundområden mellan öarna finns mjuka bottnar med en hel del sand och grus. I dessa områden finns skyddsvärda kransalger och ålgräsängar. Miljöerna är viktiga eftersom fiskar leker och yngel växer till där.

Träklykor av hassel

Tyv är namnet på träklykor som användes förr när man hängde upp fiskegarn. Dessa tillverkades av hasselstammar med en lämplig klyka. Till Tyvudden kom fiskare från närområdet för att hämta hasselstammar eftersom området är känt för sin rika tillgång till hassel.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Tyvudden, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • I Tyvudden har strandängen kommit fram

  I Tyvudden har strandängen kommit fram

  Nu betar kor och får på strandängen i Tyvuddens naturreservat. En strandäng skapar fina förutsättningar för bland annat plattfisk och fåglar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, alger eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
 • skada fasta naturföremål såsom klippor, hällar eller bottnar
 • elda på klipphällar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • förtöja båt mer än två dygn på samma plats
 • släppa ut toalettavfall i havet från båt eller fartyg
 • framföra vattenskoter annat än i eller till och från allmän farled
 • bedriva vattenlek med motordriven farkost

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet
 • anordna tävlingar
 • genomföra vetenskapliga studier

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 502,6 hektar
Karaktär: Lövskog, hassellund, barrskog, havsstrandäng, marina miljöer
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Tyvudden ligger nära Källvik. För att komma ut på öarna behövs egen båt.

För att komma till Källvik tar du avfart 138 från E4:an mot Vagnhärad. Sväng höger efter 2,4 km, Stationsvägen. Sväng vänster efter 3,3 km, skylt mot Studsvik. Sväng vänster efter 6,6 km, skylt mot Källvik.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss