Ryssbergen

I Ryssbergen finns skidbacke, motionsspår och möjlighet att plocka bär och svamp i skogen. Sörmlandsleden går genom området. Från Ryssbergens topp har du en slående utsikt över Nyköping och Kiladalen.

Snö i backen

Vinterutsikt i backen. Foto: Nyköpings kommun

Ryssbergen är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Nyköping kommun. Besök Nyköping kommuns webbplats för mer information om området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Medföra hund som inte är kopplad på motionsspår och ridleder.
  • Rida på anlagda motionsspår.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 272 hektar
Karaktär: Barrblandskog, utsikt
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ryssbergen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.