Glindranåsen

Glindranåsen ligger söder om sjön Viggaren. Naturreservatet består av en drygt fem kilometer lång rullstensås. Åsen höjer sig fem till tio meter över de omgivande markerna och hela sträckan är smal och har en mycket markerad ryggform. Du når lätt krönet av åsen på en väg som går uppe på krönet.

Väg vid sjö

Vägen som går genom reservatet. Foto: Janni Servin.

Åsen är bevuxen med barrskog där tall dominerar. Längs med vattnet växer också lövträd, främst björk. Du kan enkelt uppleva åsen till fots genom de vägar som går genom naturreservatet eller via Sörmlandsleden som passerar genom områdets nordvästra del.

I naturreservatet finns ett rikt fågelliv. Här kan du få syn på arter som strömstare, stjärtmes, gök, trädpiplärka, nötskrika, korp, bofink, större korsnäbb och gulsparv.

Sörmlandsleden etapp 28 Strångsjövägen – Viggaren går genom norra delen av åsen.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Glindranåsen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att uttaga grus ur omförmäld del av åsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1956
Areal: 24,9 hektar
Karaktär: Åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås lättast från den allmänna vägen från Glindran mot Forssjö.

En halv kilometer utanför Glindran svänger du vänster in på en enskild väg mot Viggaren.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss